Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. august 2006
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Flygskatten gynnar låginkomsttagare
De borgerliga kritiserar flygskatten men har inga egna lösningar på hur klimatförändringarna ska begränsas. Svenskt flyg ligger lågt i pris och skatten gynnar dessutom låginkomsttagare.
Företrädare för de fyra borgerliga partierna förklarar i Sydsvenskan den 12/7 att flygskatten rivs upp om de vinner valet. De hävdar att flygskatten ur miljösynpunkt är ?ett slag i luften?. Ingen stans skriver de att det inte behöver vidtas åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan och därför förutsätter jag att de också anser att något borde göras med det transportslag som per passagerarkilometer påverkar klimatet mest. Om den borgerliga alliansen är kritisk till flygskatten, vad vill de då göra i stället? Att få med flyget i en EU-handel med utsläppsrättigheter beräknas kunna vara möjligt tidigast 2013. Vad ska riksdagen göra fram till dess? Detta framgår inte av artikeln.

Den 18 maj hade riksdagens trafikutskott besök av kollegor från det brittiska parlamentet. Utskottet leddes av en äldre gentleman från Tories. Han och representanterna från Labour och Liberals hade ett speciellt syfte med att träffa oss. EUs energiskattedirektiv förhindrar medlemsländerna från att ta ut skatt på flygbränsle för utrikes resor, vilket både det brittiska utskottet och vi i miljöpartiet hade velat införa. En skatt på bränslet är effektivare än en skatt per flygstol om det är flygets klimatpåverkan som ska tacklas. Det brittiska utskottet ville diskutera med sina svenska kollegor om vi kunde tänka oss att införa en bilateral flygskatt mellan Storbritanien och Sverige (det är förenligt med energiskattedirektivet). Svaret från de borgerliga riksdagsledamöterna var negativt. Den brittiska utskottsordföranden undrade då vilka andra förslag som fanns för att komma till rätta med flygets klimatpåverkan. Han redovisade den blåa politik för en grön miljö som Tories ska gå till val med och tillade att det var ?urgent ? very urgent? att motverka bryta flygtrafikökningen och de därmed sammanhängande klimatförändringarna. De svenska borgerliga riksdagsledamöterna hade inga svar på hans frågor.

Kofi Annan har uppmanat till införande av nationella flygskatter; en uppmaning som flera länder har följt. Danmarks beslut att ta bort flygskatten är udda i sammanhanget. Men för att villkoren mellan Kastrup och Sturup ska jämföras måste dock flygplatsavgifter och bullerkrav vägas in. Det är ingen tillfällighet att det finns reguljära bussförbindelser från Köpenhamn till Sturup. På en offentlig hearing i riksdagen redovisades att Sverige är det billigaste landet i Europa vad gäller flygfrakt. De 400 missade arbetstillfällen som anges vara flygskattens konsekvenser för Sturup handlar om att den planerade ökningen med en miljon danskar per år kanske inte blir av fullt ut.

I artikeln påtalas att det blir cirka 100 kronor dyrare per utrikes flygresa. Däremot beskrivs inte att grundavdraget höjs med samma belopp som flygskatten inbringar i intäkter. Den gröna skatteväxlingen gynnar därmed låginkomsttagare, särskilt de som flyger lite. Med tanke på de väderkatastrofer som inträffat de senaste åren och vilka som kan förväntas i framtiden är flygskatten ett mycket litet bidrag från ett land som hittills kommit billigt undan. De borgerliga partiernas patetiska försök att klamra sig fast i fossilsamhället hindrar dem att se den potential en miljöomställning av samhället har. I stället för att klamra sig fast vid jobb som är förknippade med olja och andra ändliga resurser vill vi miljöpartister bejaka framtiden samt alla de nya och hållbara arbetstillfällen som den för med sig.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga