Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. august 2006
Karin Svensson Smith
Ledamot i riksdagens trafikutskott och riksdagskandidat för miljöpartiet de gröna

Utskriftvänlig
Moderat omvärldsbevakning missar miljömålen
I praktiken är grön skatteväxling en marknadsekonomisk metod som gynnar det som är sunt för både miljö och ekonomi. Märkligt att moderaterna inte försvarar marknadsekonomiska metoder när de är överlägsna andra slags metoder.
Det är intressant att läsa moderaten Per Westerbergs angrepp på miljöpartiets miljöpolitik under Inlägg utifrån den 24/7.
Är det några som har något att bevisa är det ju moderaterna som kom sist i naturskyddsföreningens miljöundersökning: Underkänt i 11 punkter av 11 möjliga. Vann gjorde miljöpartiet som ju konsekvent drivit dessa frågor i två årtionden.

Per Westerberg vill vara miljövänlig genom att satsa på kärnkraften.
Men detta är en smutsig och dyr energikälla som ger upphov till miljöproblem i alla led från urangruvornas stora dagbrott med avfall och radioaktivt lakvatten till det högaktiva avfallet från själva kärnkraftverken som är farligt för människor i tiotusentals år.
Kärnkraften är en krisbransch där 16 nya reaktorer tagits i bruk de senaste åren, samtidigt som 22 reaktorer har lagts ner.
Westerberg förordar ekonomiska styrmedel på miljöområdet vilket vi också gör. Skillnaden är att vi står för det vi säger. Westerberg och hans moderater är ju emot ekonomiska styrmedel när det verkligen gäller.

De har röstat emot den trängselskatt i Stockholm som både minskat biltrafiken med 23 procent och gett pengar till ett par hundra nya bussar i kollektivtrafiken Stockholm. Dessa nya bussar kommer att avskaffas om moderaterna får som de vill.
På samma sätt är moderaterna motståndare till flygskatten, trots att denna införs som en del i en grön skatteväxling. Det totala skattetrycket höjs inte, utan införandet av flygskatten balanseras med en sänkning av grundavdraget. Detta gör att omställningen är en ren morot: De som minskar sitt flygande får fortfarande en skattesänkning och gör alltså en vinst. På detta sätt vill vi stimulera marknaden till att minska flygets miljöpåverkan. Detta är precis det moderaterna säger sig vara för, men röstar mot.

Sanningen är att moderaterna inte är särskilt intresserade av miljöpolitik, eftersom de anser att alla statsingripanden är ?socialism?. I den frågan intar de en för svensk politik helt unik och tämligen extrem ståndpunkt.
Vi gjorde en genomgång av moderaternas budgetförslag hösten 2005. Det visade sig att 26 av de 27 förslag de hade som påverkade miljön på något sätt, sannolikt skulle få negativa miljöeffekter. Miljöpartiet står inte bara bakom de miljöpolitiska målen, vi står också bakom de åtgärder som leder dit. Vi vill ta bort alla subventioner som upprätthåller oljeanvändningen, lägga in miljökostnader i priset på varor och sänka kostnaderna för arbete.

I praktiken är grön skatteväxling en marknadsekonomisk metod som gynnar det som är sunt för både miljö och ekonomi. Tories i Storbritannien har förstått att miljö ligger i tiden och försöker lansera en blå politik för en grön miljö som en del av sin moderniseringsprocess. Trist att moderaterna inte har samma omvärldsbevakning.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga