Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. august 2006
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot
Utskriftvänlig
Otrygga anställningar den värsta kvinnofällan
Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.
Trots att riksdagen haft en röd-grön majoritet under den innevarande mandatperioden finns det mycket som återstår att göra. Det gäller inte minst i arbetsmarknadspolitiken.
Det är förfärande att den könsrelaterade lönediskrimineringen lever kvar över hela arbetsmarknaden. I den privata sektorn skiljer det cirka 10 procent mellan kvinnor och män när man rensat statistiken från graden av ansvar, utbildningsnivåer, deltidsarbete etc. Det är oacceptabelt och jag menar att under den kommande 4-åriga mandatperioden ska lönediskrimineringen avskaffas i vårt land.
Den värsta kvinnofällan på arbetsmarknaden är att otrygga anställningsformer ökat närmast okontrollerbart det senaste årtiondet. Därför är det bra att s, mp och v drivit fram en lagstiftning som innebär betydande begränsningar för arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja visstidsanställningar. Men det krävs också att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar då lagstiftningen fortfarande tillåter att t.ex. behovsanställningarna, de så kallade ring och springvikariaten, tillåts. Nu måste vi gemensamt se till att normen ska vara tillsvidareanställning och att andelen visstidsanställningar minskar.
2006 präglas fortfarande en stor del av arbetslivet av konservativa värderingar. Hur ska man annars kunna förklara att männen i verktygsaffären oftast är heltidsanställda samtidigt som en stor del av kvinnorna i livsmedels- och klädbutikerna är deltidsanställda?

Förvisso måste rätten att själv välja heltid utformas efter hur samhället ser ut. Det finns många småföretag, också inom handeln, som har svårt att leva upp till kravet på heltid året runt. Men det torde inte vara något stort problem då det uppenbart finns tillräckligt många som av egen vilja vill arbeta deltid.
Den tid är förbi då det kan accepteras att kvinnor och män värderas olika på arbetsmarknaden. Normen heltidsanställning ska gälla även för kvinnor.
Samarbetet mellan s, mp och v har i huvudsak fungerat bra, men nästa mandatperiod bör vi höja ambitionerna för att arbetsvillkoren ska bli tryggare och att kvardröjande diskriminering av bl a kön upphör. Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga