Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. august 2006
Karin Svensson Smith, etta på miljöpartiets riksdagslista för Malmö
Inger Åhlin (mp

Utskriftvänlig
Använd jorden till livsmedel, inte lastbilar
Det är hög tid att tänka om och planera utifrån de fysiska och ekologiska betingelser som bestämmer villkoren för livet på jorden. Ställ om till ett hållbart transportsystem, bevara högklassig åkermark och satsa på närproducerade livsmedel!
Idag trafikeras Sverige av över 100 000 lastbilar och godsmängderna på väg ökar ständigt. Enligt miljömålsrådet är ökningen av godstransporter på väg den största enskilda orsaken till att klimatmålet och flera andra av riksdagens miljömål inte kommer att klaras. Skåne har lika mycket transittrafik som Österrike. Detta beror på att samhället planerats som om oljekällorna aldrig skulle sina och som om prognoserna för växthuseffekten vore överdrivna. En stor del av vår dagliga föda importeras och transporteras långa sträckor innan den når våra matbord. Det är därför DHL behöver expandera och lägga beslag på ännu mer av Skånes åkermark för sin verksamhet.

Villamattorna breder ut sig kring de skånska städerna. De senaste åren har byggtakten ökat. Boomen gör att allt mer åkermark tas i anspråk. Malmö och Burlöv använder mycket åkermark och har inte stora arealer av bördig jord kvar. Denna utveckling förutsätter också en tämligen obegränsad tillgång till billig fossil energi. I villasamhällena är två bilar per hushåll vanligt. Men var ska bränslet komma från i framtiden och till vilket pris? Och hur ska vi hantera de allt mer extrema väderleksförhållandena?

Sveriges bästa jordar finns i Skåne. År 2001 fanns cirka 457 500 hektar åkermark i länet, varav hälften utgjordes av högsta klassens jord. Länsstyrelsen, som bevakar hur de skånska kommunerna hushålla med åkermarken, har gått igenom de 33 kommunernas översiktsplaner. De närmaste 20-30 åren planeras totalt utbyggnader på omkring 20 000 hektar. Av dessa är omkring 9 000 hektar åkermark, varav ungefär hälften har högklassig jord.

Det är hög tid att tänka om och planera utifrån de fysiska och ekologiska betingelser som bestämmer villkoren för livet på jorden. Ställ om till ett hållbart transportsystem, bevara högklassig åkermark och satsa på närproducerade livsmedel! En stor del av det lastbilstransporterade godset måste sparas bort eller flyttas över till tåg eller båt. Och då behöver nog inte DHL mer mark för sina lastbilar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga