Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. september 2006
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Nej till nya motorvägar
Motorvägar behövs inte vare sig för att öka kapaciteten i storstäder eller för att rädda liv. Ett nej till nya motorvägar frigör medel som kan användas för att ge mer och bättre spårtrafik.
I artikeln "Trafikpolitiken har spårat ur" (DI 31/8) finns sanningar som är besvärande. Prognoser för vilka trafikmängder som förväntas har stor betydelse för vad som beslutas. Projekten i nuvarande plan på 381,5 miljarder kronor för vägar och järnvägar 2004-2015 utgår från de trafikvolymer som förväntades i förhållande till ett råoljepris på 24 dollar fatet. Det senaste året har priset snarare legat på det tredubbla, vilket till och med föranlett den amerikanske presidenten George W Bush att tala om vikten av kollektivtrafik för att klara trafikförsörjningen i framtiden. Stockholmsförsöket har visat att kapacitetsproblem i storstäders vägsystem bäst avhjälps genom marknadsmässiga avgifter. De investeringar som ger störst trafiksäkerhetsnytta per insatt krona är hastighetsövervakning med kameror samt 2+1-väg med mittvajer. Enligt Vägverket är 2 +1-vägar med vajer lika effektivt för att rädda liv som motorvägar, men kostar i genomsnitt en tjugondel så mycket. Motorvägar behövs således inte vare sig för att öka kapaciteten i storstäder eller för att rädda liv. De påtagligaste kapacitetsproblemen finns inom kollektivtrafiken. Ett nej till nya motorvägar frigör medel som kan användas för att ge mer och bättre spårtrafik.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga