Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. september 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Bilen bör inte användas i onödan
Det räcker inte alls med centerns erbjudande om 10 000 kr i subvention till dem som köper miljöbil. För att klara klimatmålen och för att behovet av persontransporter ska bli tillgodosedda till en rimlig kostnad måste det bli mer kollektivtrafik. Hur detta ska gå till skrivs det inte ett ord i alliansens valmanifest som således helt saknar trovärdighet ur klimatsynpunkt.
Sten-Inge Hansson skriver under Ordet den 2/9 att ?staten har en god vana att höja priset på etanol för annan användning och kommer snart att sluta subventionera importerade biobränslen?. Vad gäller dessa två påståenden har Sten-Inge fel om det inte blir regeringsskifte i höst. Men trots det är jag fullständigt överens med honom om att det viktigaste är att satsa på besparing av energi oavsett om det gäller fordonsbränsle eller för annat ändamål. Uppgiften att dra ner på användning av fossila bränslen motiveras inte minst av de nya alarmerande och trovärdiga rapporterna om att det globala klimatet förändras i en dramatisk takt. En ny rapport visar att en av våra värsta farhågor håller på att besannas. Polarisarna smälter bort fortare än någonsin med dramatiska effekter på havsnivån på sikt.

För den enskilde som står i begrepp att byta bil är det säkerligen klokt att välja miljöbil i en eller annan form. Men samtidigt då också ha klart för sig att det samtidigt bör kombineras med andra resvanor. Alla förnybara bränslen har lägre energiinnehåll än de petroleumbränslen och kommer sannolikt heller inte att vara särskilt billiga att framställa. De flesta av oss behöver hitta bättre kombinationer av bil, kollektivtrafik och gång/cykel, där bilen bara används när andra sätt att förflytta sig inte fungerar. Denna förändring är viktigt både för att motverka klimatförändringar och för att hålla nere de personliga utgifterna för resor.

Därför räcker det inte alls med centerns erbjudande om 10 000 kr i subvention till dem som köper miljöbil. För att klara klimatmålen och för att behovet av persontransporter ska bli tillgodosedda till en rimlig kostnad måste det bli mer kollektivtrafik. Hur detta ska gå till skrivs det inte ett ord i alliansens valmanifest som således helt saknar trovärdighet ur klimatsynpunkt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga