Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. september 2006
Karin Svenson Smith riksdagsledamot (mp)
Göran Larsson regionfullmäktigeledamot Västra Götaland (mp)
Anders Åkesson regionfullmäktigeledamot Skåne (mp)
Viveca Bornold hälso- och sjukvårdsnämnden Gotland (mp)
Jan Olof Dahlin landstingsstyrelsen Jämtland (mp)

Utskriftvänlig
Jämställda löner i nästa mandatperiod
Det är dags att göra något åt jämställdheten för stora kvinnogrupper. Det är dags för politiken och för arbetsmarknadens parter att göra något på riktigt.
Trots att nästan alla politiker i Sverige säger sig vara feminister finns det fortfarande löneskillnader mellan män och kvinnor som inte kan förklaras av hur mycket man jobbar. Yrken som främst riktar sig direkt mot andra människor är systematiskt lägre betalda än arbeten med maskiner. Det innebär att de flesta kvinnor i vården har lägre slutlön jämfört med deras söners begynnelselön om de senare arbetar i mansdominerade yrken.

Miljöpartiet har inte bidragit särskilt mycket till utvecklingen av feministisk teori. Däremot har vi klara ambitioner att vidta åtgärder som kan minska könsdiskriminering i praktiken. Det politiska systemet är en stor arbetsgivare och bör börja med att städa framför egen dörr genom av avskaffa könsrelaterade löneskillnaderna inom de skattefinansierade verksamheterna.

Målet jämställda löner i offentlig delar vi uppenbart med Vårdförbundet. Det bekräftades av det mycket positiva besked vi brevledes fått från TCO och dess förbund på miljöpartiets initiativ om handslag för jämställda löner i offentlig sektor. I SvTs Agenda utmanade miljöpartiets språkrör, Peter Eriksson bland andra de fackliga centralorganisationerna, TCO, LO och SACO om att bli överens med det politiska systemet om att jämställda löner ska klaras av under nästa mandatperiod. Det betyder i klartext att det ?röd-gröna laget? i politiken, s-mp-v, är överens med de tyngsta facken.

I arbetet för att åstadkomma jämställdhet i vardagslivet är kontakter med fackliga organisationer oumbärliga. Det räcker inte med att ta del av skriftlig information och föredragningar från arbetsgivarsidan. Därför har vi träffat vårdfackets representanter bl a i Skaraborg, Jämtland, Gotland och Skåne. Vi har upptäckt att våra ståndpunkter i många avseenden sammanfaller med de fackliga organisationernas. Under våra besök har vi fått ta del av dåliga arbets- och anställningsförhållanden samt skrala ingångslöner med begränsade avancemangsmöjligheter.

Vårdförbundets kampanj ?helt sjukt? riktar sökljuset på det som behöver göras för att åstadkomma rättvisa löner. Förutom jämställda löner behöver även arbetsvillkoren inom i övrigt inom hälso- och sjukvården förändras. Det handlar om att komma till rätta med ett myller av tidsbegränsade anställningar och deltider.

Väldigt många får i dag tidsbegränsade anställningar. Det betyder otrygghet och svårighet att planera sitt liv. Ska jag stanna kvar på orten eller inte, vågar jag sätta barn till världen om den framtida försörjningen är oklar ? detta är exempel på frågor som kompliceras av att vara visstidsanställd. Till detta ska läggas att det är mycket svårt att få ett eget lägenhetskontrakt om fast jobb saknas. Än svårare är det med lån för den som önskar satsa på bostadsrätt eller eget hem.

Frågan om löner och anställningsförhållanden är viktiga vardagliga jämställdhetsfrågor för miljöpartiet. Med det säger vi inte att diskussionen om att det krävs fler kvinnor i direktörsställning är oviktig. Samtidigt finns det skillnader i volym. När vi talar om icke jämställda löner inom vården, omsorgen, handeln, hotell- och restaurang samt städbranschen handlar det om hundratusentals kvinnor. När det gäller direktörer och styrelseordföranden rör det sig om hundratals.

Det är dags att göra något åt jämställdheten för stora kvinnogrupper. Det är dags för politiken och för arbetsmarknadens parter att göra något på riktigt. Vi vill se överenskommelse före valet och ett handslag om att jämställda löner ska vara genomförda under den kommande mandatperioden.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga