Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. september 2006
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
M inte seriöst om flygskatt
Flygskatten är en grön skatteväxling som har åtföljts av lika stora skattesänkningar genom en sänkning av grundavdraget. Det en överlevnadsfråga att klara omställningen från oljeberoende och koldioxidutsläpp till ny teknik och framtidens bränslen.
Replik till Inlägg utifrån 17/8 av Per Westerberg och Jan Carle 24/8

Sverige är ett stort land med långa transportvägar. För oss mer än för många andra länder är det en överlevnadsfråga att klara omställningen från oljeberoende och koldioxidutsläpp till ny teknik och framtidens bränslen.

Moderaterna är helt oseriösa i denna debatt. Förutom att de är helt handlingsförlamade i miljöpolitiken så väljer de ofta, att liksom Per Westerberg, inte ens säga halva sanningen om den politik som den grön-röda majoriteten driver. Flygskatten är en grön skatteväxling som har åtföljts av lika stora skattesänkningar genom en sänkning av grundavdraget. För flygplatserna i norr gäller dessutom en total skattebefrielse på vissa flygplatser och 50% rabatt på skatten genom att den bara tas ut i ena riktningen för några sydligare flygplatser.

Jan Carle påstår i sin iver att argumentera mot flygskatten både att antalet flygplan förblir konstant och att flyget läggs ner. Därmed lyckas han i samma artikel framföra både åsikten att flygets miljöpåverkan kvarstår och samtidigt att det inte kommer att gå att flyga. Detta är så flummiga argument att det knappt är värt att svara på. Han har dock en poäng. För trots att Carle argumenterar mot flygskatt så påstår han att han är för ekonomiska styrmedel. Han vill dock ha en annan konstruktion än den vi valt, händelsevis en som inte går att genomföra förrän tidigast 2013, om alls. Att föra in flyget i handeln med utsläppsrätter är en bra idé, men det kräver att vi får igenom detta i beslutsprocessen inom EU, något som hittills inte har gått på grund av motstånd från resten av industrin.

Det är viktigt att det finns möjligheter att ta sig mellan landsändarna även i framtiden, inte bara för de höginkomsttagare som Westerberg och Carle företräder. Därför är det både viktigt att driva miljöpolitik och att göra detta på ett ansvarsfullt och solidariskt sätt. Moderaternas argumentation i frågan är vare sig miljöpolitiskt eller intellektuellt hållbar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga