Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. september 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Det behövs mer trygghet på jobbet
Personalen ska inte utnyttjas som en buffert i jakten på kostnadsminskningar. Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.
Trots att riksdagen har en röd-grön majoritet så har inte den offentliga sektorn tillräckligt styrts i det allmännas intresse. Riksrevisionen har kritiserat regeringen för att samhällsuppdraget till de statliga bolagen är otydligt formulerat. SJ styrs av ett utdelningskrav till staten i stället för att sätta de trafikpolitiska målen i centrum. Det är förfärande att den könsrelaterade lönediskrimineringen lever kvar i såväl statliga sektor som i kommun- och landstingssektor. Lika beklämmande är det att yttrandefriheten och meddelarrätten starkt begränsad i verksamheter som upphandlats och finansieras av offentlig sektor. Men allra värst är att otrygga anställningsformer ökat närmast okontrollerbart i den sektor som det politiska systemet är direkt ansvarig för.
Därför är det bra att s, mp och v drivit fram en lagstiftning som innebär betydande begränsningar för arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja visstidsanställningar. De statliga bolagen bör föregå med gott exempel och i sin bolagsordning få inskrivet att normen ska vara tillsvidareanställning och att andelen visstidsanställningar måste minska. Personalen ska inte utnyttjas som en buffert i jakten på kostnadsminskningar.
Samarbetet mellan s, mp och v har i huvudsak fungerat bra, men nästa mandatperiod bör vi höja ambitionerna för att arbetsvillkoren ska bli tryggare och att kvardröjande diskriminering av bl a kön upphör. Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga