Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. september 2006
Karin Svensson Smith, regeringens alkolåsutredare och riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Krav på alkolås efter rattfylla
Vägverket redovisar att alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfall i trafiken. Det borde vara lika självklart att människor med alkoholproblem har krav på alkolås inskrivet i körkortet som att synsvaga har krav på glasögon som körkortsvillkor.
Lasse Holmström skriver att det behövs ett nytt delmål för trafiksäkerheten. Underlag för ett sådant håller på att tas fram. Självklart är det ett stort misslyckande att delmålet max 270 döda under 2007 med stor sannolikhet inte kommer att nås. Men ännu viktigare än att debattera vilken siffra som är realistisk är att få fram beslut om åtgärder som på allvar kan reducera antalet döda och svårt skadade. Det finns två förslag som ganska snabbt kan ge bra resultat.

För det första kan vi ta lärdom av hur Danmark pressat ner antalet döda i trafiken till den nivå de hade för 60 år sedan. Klippkortet det som haft störst betydelse. Vid tredje klippet för trafikförseelse dras körkortet in. Även om de svenska fortkörningsböterna höjs i höst är hot om indraget körkort väsentligt effektivare för att förhindra hastigetsöverträdelser. Sammanställning av europeiska forskningsprojekt om trafiksäkerhet visar att det råder samstämmighet kring att hastigheten utgör en nyckelfaktor vid trafikolyckor. Om man uppnår regelefterlevnad avseende hastighetsbegränsningar skulle antalet döda och skadade i trafiken minska drastiskt. (VTI/Research Report in Sociology of Law 2005:1).

För det andra finns det absolut ingen anledning att ge tillbaks körkortet till den som dömts för rattfylla utan att samtidigt kräva alkolås. Vägverket redovisar att alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfall i trafiken. De som dör i trafiken förlorar i genomsnitt 33,5 år av sin återstående livslängd. Alkoholrelaterade trafikolyckor leder till kostnader på ca 8 miljarder/år för sjukhusvård, sjukpenning, produktionsbortfall mm. Sedan det frivilliga alkolåsprogrammet startade är det endast cirka 1 % av alla rattfylleridömda som valt att gå in i programmet och fullföljt det. Övriga 99 % är en stor fara i trafiken. Det borde vara lika självklart att människor med alkoholproblem har krav på alkolås inskrivet i körkortet som att synsvaga har krav på glasögon som körkortsvillkor.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga