Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. oktober 2006
Karin Svensson Smith,
alkolåsutredare och
riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Rattfylleri kostar för många människors liv
När det finns tekniska system som förhindrar att fordonet kan starta ifall föraren har alkohol i utandningsluften borde det vara självklart att detta blir obligatoriskt i alla fordon.
Den rattfylleridömde Peter frågar i Aftonbladet den 24 oktober mig om hur jag tagit fram i de kostnader som redovisas i Alkolåsutredningen. I utredningen bedömer vi att knappt en femtedel av samhällets kostnader för trafikolyckor orsakas av alkoholen i väg- och gatumiljön.
När vi beräknat samhällets kostnader har vi använt oss av de inom transportområdet officiellt rekommenderade kalkylvärdena för dödade och skadade. För dödade är denna kostnad 17,5 miljoner kronor.
Merparten, eller närmare bestämt hela 93 procent, utgörs av det så kallade humanvärdet. Humanvärdet är den kostnad som trafikanterna är beredda att betala för att inte riskera att dödas eller skadas i en trafikolycka.
Tyvärr uppges sällan om kostnaden för humanvärdet är med eller inte, vilket begripligt nog ofta skapar missförstånd. Inom nästan alla andra samhällssektorer tas humanvärdena inte med i samhällskalkylen.
Det finns en ganska säker statistik över hur många av de dödade fordonsförarna som varit rattonyktra vid olyckan. I singelolyckor med personbil dör ungefär 130 förare per år, varav över hälften varit gravt alkoholpåverkade enligt protokoll från obduktionen.
Vår sammantagna bedömning är därför att ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken har samband med alkohol.
När det gäller skadade i trafiken finns det en stor osäkerhet. Vi har dock bemödat oss om att göra en djupdykning i statistik och rapporter från en mängd olika källor. Vi har också jämfört med uppgifter från våra nordiska grannländer.
Resultatet blir då att samhällets kostnader för alla alkoholrelaterade trafikolyckor är ofattbara 8 till 10 miljarder kronor per år när humanvärdet inräknas. Den särklassigt största andelen av kostnaden, närmare bestämt två tredjedelar, är kostnaden för svårt skadade. Detta glöms oftast bort då trafiksäkerhet ofta bara handlar om dödade.
I samband med utredningen har vi träffat anhöriga till dem som mist livet på grund av rattfylleri. Att i det sammanhanget ange en summa för vad de skulle ha varit beredda att betala för att deras son eller dotter fått fortsätta leva känns som ett konstlat sätt att närma sig problemet.
Och hur ska egentligen den som blir rullstolsbunden för resten av livet kunna ange hur mycket det vore värt att slippa det ödet?
När det finns tekniska system som förhindrar att fordonet kan starta ifall föraren har alkohol i utandningsluften borde det vara självklart att detta blir obligatoriskt i alla fordon. Lika självklart som att det finns bilbälten i alla bilar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga