Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. oktober 2006
Lari Pitkä-Kangas (mp), Malmö
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot

Utskriftvänlig
Så vill vi rädda miljön i Malmö
En grön omställning är bra för ekonomi och miljö. Att hålla
fast vid ett förlegat energi- och transportsystem är oklokt.
Global uppvärmning är ett reellt faktum. Många har inte satt sig in i det
abstrakta och stora sammanhanget. Men det går att göra något. Vi gröna har
med vår politik bidragit till att förnyelsebara bränslen ökat, att
miljöbilarnas antal stigit. Vår gröna skatteväxling har ökat takten på
omställningen. Det finns ny teknik för att nyttja vind, biobränslen, sol
och vatten som kan konkurrera med fossil- och kärnbränslesamhället.
Frågan måste tas på allvar. Det handlar inte om enstaka värmerekord, eller
ens tillfälliga stormar. Uppvärmningen förändrar förutsättningarna
överallt och innebär extremt väder, med översvämningar, erosion, torka,
stormar, epidemier och färskvattenbrist som följd. Global miljörättvisa
står i fokus. De fattigaste länderna är förlorare och de rika länderna,
som Sverige, står för det mesta av utsläppen vad gället växthusgaser,
måste ta sitt ansvar.
En global sänkning med 60% krävs för att åstadkomma något. Sverige bör
minska utsläppen med 80-85% och detta innan år 2050. Halten av koldioxid i
atmosfären har ökat 100% mot vad som varit det normala i tusentals år. Det
handlar om en omställning av ett helt energi- och transportsystem.
Hur kan vi åstadkomma detta? I Malmö stad vill vi upphandla grön el. Du
som husägare kan byta energisystem, ställ krav på energibolagen. Vi vill
ha en energisparar-dag i Malmö, då alla får möjlighet att bidra och lära
sig mer om miljö och energi. Stäng av standby-funktionen på apparaterna!
Vi måste ha nya lagar så att nya hus byggs energisnålt utan elvärme och
bilindustrin måste se till att nya bilar blir energisnålare. Köp miljöbil
om du åker bil, eller gå med i en bil-pool. Sverige klarar detta med
mycket utbyggd vattenkraft, stora mängder mark och skog för biobränslen,
bra fjärrvärme och goda förutsättningar för vindkraft och solvärme. Att
Malmö fortfarande har många villor och fastigheter som uppvärms med
fossilgas och olja är riktigt dåligt.
Vi behöver åka mer kollektivt och statsbidragen till att köpa tåg i
regional kollektivtrafik måste finnas kvar. Malmö/Lund med omnejd bör
bygga ut lokal och regional spårvägstrafik, men också införa miljöavgifter
för bil och lastbilar, intäkterna från miljöavgifterna bidrar till
investeringarna. Lunds Trafikmiljöplan LundaMaTs bör genomföras. Med
planen skapas bättre cykelvägar, samtidigt som vi fortsätter gynna
busstrafiken. En grön omställning är bra för ekonomi och miljö. Att hålla
fast vid ett förlegat energi- och transportsystem är oklokt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga