Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. december 2006
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Dan Gahnström, politisk sekreterare (mp)

Utskriftvänlig
Nygren har en föråldrad bild av framtiden
Jan Nygren föreslår på SvD Brännpunkt 26/11 att socialdemokraterna ska förnyas och säga upp samarbetet med mp och v.
Att denna höst debattera framtiden utan att nämna klimatet är häpnadsväckande. När till och med Fredrik Reinfeldt uttalar det nödvändiga i att ha en klimatstrategi framstår Nygrens framtidsbild som föråldrad snarare än förnyande.
Orsakerna till det rödgröna lagets förlust måste analyseras för att kunna forma en strategi inför kommande val. Moderaterna gav ett intryck av att bry sig mer om jobben än Göran Persson, som hellre pratade om Sveriges välmående ekonomi.

Den borgerliga alliansen hade ett samtrimmat lag där laguppställningen inför matchen var klar. Mot detta ställdes ett rödgrönt lag, förvisso med ett antal budgetöverenskommelser som merit, men i avsaknad av en gemensam framtida strategi.
Mycket tyder på att Sverigedemokraternas (sd) röster framför allt fanns bland manliga arbetare och andra grupper med normalt hög andel s-röster.
Valutgången hade kanske blivit annorlunda om socialdemokraterna lyckats fånga upp fler av dem som känner sig marginaliserade och som markerade sitt missnöje med en röst på sd.

Stern-rapporten visar att klimatförändringarna kan leda till en förstörelse som ekonomiskt är jämförbar med vad de båda världskrigen resulterade i. Effektiva klimatåtgärder är i själva verket en förutsättning för att kunna åstadkomma den välfärd och rättvisa Jan Nygren talar om.
Det mest spännande politiska projektet i vår tid är därför samarbetet mellan de gröna och socialdemokraterna.
I mötet mellan grönt och rött kombineras det nya och framtidsinriktade med det traditionella och trygga.
Där finns de kunskaper som behövs för att potentialen för gröna jobb ska kunna realiseras. Solidaritetstänkandet från arbetarrörelsen blandas med perspektivet hållbar utveckling.
Även om socialdemokraterna skulle öka kraftigt i nästa val är det osannolikt med en egen majoritet.

Men hellre än att spekulera i detta borde vi diskutera vilket politiskt samarbete som är bäst lämpat för att ta sig an klimat och välfärd.
Ett rödgrönt samarbete är den konstellation som bäst kan klara båda uppgifterna och ha chans att ersätta alliansregeringen i valet 2010.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga