Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. december 2006
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Riksdagen bör föregå med gott exempel
Även om det vi 349 ledamöter gör och inte gör inte spelar någon större roll ur klimatsynpunkt bör vi föregå med gott exempel.
Svar till Sandor Herold, Ordet 7.12. Sandor Herold anser i en insändare att han inte vill ta till sig det jag skriver om miljöanpassning av resor förrän jag yttrat mig om riksdagsledamöternas egna flyg- och taxi-resor.


Det är svårt att hålla reda på allt vad riksdagsledamöter skriver
och säger. För Sandor Herold och eventuella andra intresserade
kan gå in på min hemsida och läsa den motion jag har skrivit om
att riksdagen bör upprätta ett miljöledningssystem och en
övergripande miljöpolicy. Även om det vi 349 ledamöter gör och
inte gör inte spelar någon större roll ur klimatsynpunkt, håller
jag med dig om att vi bör föregå med gott exempel. Det är just
därför jag skrev motionen.
Riksdagsledamöters reseräkningar är offentliga handlingar. Därför
är det lätt att kontrollera i vilken utsträckning mina egna
tjänsteresor står i samklang med det jag uppmanar andra att göra.
Av reseräkningarna framgår att det med få undantag är tåg jag
förflyttar mig med mellan hemmet i Skåne och riksdagen.
Beträffande övriga resor dominerar kollektivtrafiken stort. I
frustration över tjänstecyklarnas dåliga kvalitet har jag köpt en
egen cykel i Stockholm. Cykel är det självklara
transportredskapet i Lund och om vädret samt tiden tillåter även
för resorna till/från Malmö.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga