Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. december 2006
Maria Wetterstrand, språkrör och riksdagsledamot Stockholms stad för Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Bättre pendeltågstrafik i vinter eller ny motorled om 15 år?
Maria Wetterstrand och Karin Svensson Smith om bvad en borgerlig trafikpolitik innebär för vanliga människor - beslutet att höja taxorna, slopad enhetstaxa och försämrat trafikutbud är ett hån mot resenärerna och arbetet för att klimatanpassa transporterna. Att bygga ut vägnätet för en stadig trafikökning är en kapplöpning som är omöjlig att vinna.
Vid tisdagens styrelsemöte lyckades socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i sista stund hindra den nya borgerliga styrelsen i SL från att besluta om trafikförsämringar, höjda taxor och slopandet den populära enhetstaxan. Borgarna är dock tydliga med att man kommer att göra ett nytt försök att genomföra försämringarna efter årsskiftet. Om de lyckas blir det det första, men troligen inte sista, tydliga exemplet på vad en borgerlig trafikpolitik innebär för vanliga människor. Regeringen uttrycker tydligt att de vill satsa mer resurser på vägar på bekostnad av järnväg och kollektivtrafik. En del av denna politik är att låta intäkterna från trängselavgifterna gå till vägbyggen istället för kollektivtrafik.

Försöket med trängselavgifter fick stor internationell uppmärksamhet som en modern lösning på trafikproblem med trängsel och utsläpp. Under försöket besökte politiker, trafikforskare, studenter och näringsliv från över 23 nationer Stockholm för att ta del av utvärderingarna från trängselavgifterna. Besöken kom från såväl Kina, Afrika, Sydamerika och Indonesien som USA och Europa.

Stockholm blev känt som en nytänkande huvudstad och det är precis så det ska vara. Det är de nytänkande lösningarna som måste till om Sverige ska vara ledande i trafik- och miljöarbetet. Vad de internationella forskarna och politikerna tänker om att regeringen nu beslutar om något så bakåtsträvande som att bygga vägar för intäkterna är inte svårt att föreställa sig.

I folkomröstningen om trängselavgifter röstade 51,3 procent av stockholmarna ja till ett fortsatt system med trängselavgifter där intäkterna skulle gå till både kollektivtrafik och vägar. Om man skulle fråga stockholmarna om de hellre skulle vilja ha bättre pendeltågstrafik i vinter än en ny motorled om 15 år, skulle nog långt fler svara ja.

Den motorled som borgarna vill bygga, och finansiera med bland annat trängselavgifterna, besparingar i kollektivtrafiken och skattemedel, kommer att stå klar tidigast 2020. När den tagits i bruk kommer dock köerna på Essingeleden att vara större än vad de är idag, trots den utökade vägkapacitet som leden skulle innebära.

De 25 miljarder som borgarna vill investera i Förbifart Stockholm kommer alltså inte att lösa trafikproblemen. Tvärtom kommer Förbifarten att leda till en fortsatt ökad biltrafik. Med borgarnas planer kommer vägtrafiken att öka med 45 procent till 2030. Borgarnas politik leder till ett utglesat Stockholm med dålig kollektivtrafik och motorleder: ett svenskt Los Angeles eller Bangkok.

Dagens beslut om höjda taxor, slopad enhetstaxa och försämrat trafikutbud är ett hån mot resenärerna och arbetet för att klimatanpassa transporterna. Att bygga ut vägnätet för en stadig trafikökning är en kapplöpning som är omöjlig att vinna. Istället borde ansträngningen vara att försöka undvika den trafikökning på 45 procent som borgarna vill bygga för. En första åtgärd är då att erbjuda en fungerande kollektivtrafik i storstäderna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga