Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. februar 2007
Karin Svensson Smith,
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Skapa system för snåla bilar
Bygg ett nytt förmånssystem runt snåla flexifuelmotorer för att trygga ett transportsystem och en fordonsindustri som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbar, skriver tre miljöpartister.
Saab och Volvo lyfts fram som både utsläppsminskande föredömen och klimathotande bränsletörstiga tillverkare. Volvos lovvärda men nedlagda satsning på biogasmotorer ska ersättas av en framtidsmotor som sägs kunna gå på vilket bränsle som helst. Saabs breda satsning på etanoldrift har varit lyckosam. Miljöpartiets politik för att varje mack ska ha en pump med alternativt bränsle, och framgångarna för etanolbilar, har äntligen brutit sönder det för miljö- och klimatpolitiken så fördärvliga moment 22 som så länge rått mellan biltillverkare och drivmedelsdistributörer.

Etanolen har fungerat som kapsylöppnare för att bryta transportsektorns beroende av oljefat. Trots att etanol är enkelt att framställa och går att blanda i bensin i olika proportioner är det dock inte framtidens huvuddrivmedel. Det går helt enkelt åt för mycket energi att omvandla åkergrödor till etanol.

Eftersom energi i alla former håller på att bli en dyr bristvara, samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska, måste transportsektorns fokus fram-över ligga på både bra energiutbyte och förnybara drivmedel. Men viktigast är att motorerna är riktigt bränslesnåla. Oljeutbudet har redan svårt att matcha efterfrågan. Även efterfrågan på biomassa från åker och skog ökar från alla håll. Ska ökad användning av biomassa bli hållbar krävs dessutom miljöhänsyn. Annars riskerar skog och mark att bli en sönderexploaterad och snarare ändlig, än förnybar, resurs.

Hur ska vi då framöver trygga de nödvändiga transporterna och fordonsindustrin? Motorer som kan gå på förnybara drivmedel är ett nödvändigt krav för att hållbarhetsanpassa transportsystemet. Eftersom vi inte känner framtidens bränsle är flexi-fuelmotorer intressanta. Vad vi säkert vet är att snåla bilar tillhör framtiden. Audi har tillverkat en dieselmodell som drar 0,2 liter per mil. Teknikintresset måste vändas, från hästkraftsöverflöd och en maxfart som aldrig ändå kan utnyttjas, till högteknologiska evighetsmaskiner med minimala utsläpp. Lyckas inte biltillverkarna med det har de ingenting att sälja som den nya världens snabbt växande medelklass har råd att köpa.

Det svenska förmånssystemet måste gynna snåla framtidsbilar i stället för som i dag Volvos och Saabs törstiga forntidsmodeller. Utanför förmånssystemet är Sveriges mest sålda bil redan i dag den lilla snåla Skoda Fabia. Runt om i världen diskuteras nu utsläppsbubblor också för transportsektorn, men även system där man för att få sälja en törstig bil måste sälja några snåla. I Kalifornien diskuteras absoluta gränsvärden för utsläpp och bränsleåtgång för bilar. Gissa vilken sorts bilar som säljer bäst om några år?

Den allra billigaste transportkilometern är dock den som inte behöver köras. Transporttjänsterna ska ju inte maximeras, de ska minimeras med villkor att alla behov tillgodoses. Dessutom ska klimat- och miljöpåverkan av transportarbetet minimeras. Genom att se till att gynna energisnåla och miljövänliga transportsätt som sjöfart, järnväg och kollektivtrafik, genom smart stadsplanering som kan minska transportbehoven, och genom ett system som gynnar snåla bilar kan politikerna se till att vi får både ett transportsystem och en fordonsindustri som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Bo Lagerqvist
13-05-2012 23:12:22
Endast lite drygt 2 % av det totala antalet sålda bilar i år är numera etanolbilar. Tyvärr har etanolsatsningen ändå gjort att vi har hamnat efter vad gäller miljövänlig teknik och snåla motorer. Bullrande etanolbussar som drar 60 % mer bränsle än t.o.m. dieselbussar har felaktigt kallats "miljöbussar" vilket har gjort att incitamentet att satsa på miljövänliga alternativ som el-bussar och spårväg har kommit helt av sig i Sverige.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga