Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. februar 2007
Esabelle Reshdouni, riksdagsledamot, mp
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, mp

Utskriftvänlig
Bakåt för jämställda löner med regeringens politik
Att kunna försörja sig själv genom arbete är en förutsättning för att kvinnor någonsin ska kunna få jämlika villkor i förhållande till männen.Den nyvalda borgerliga regeringen går på en motsatt linje. Den flyttar tillbaka kvinnors position på arbetsmarknaden.
Den moderatledda regeringen säger att den vill driva sin egen jämställdhetspolitik. Vilken politik undrar miljöpartiets riksdagsledamöter Karin Svensson Smith och Esabelle Reshdouni.

Regeringen har återkallat den förra regeringens riksdagsskrivelse
om handlingsplan för jämställda löner. Skrivelsen var ett resultat av det rödgröna samarbetet mellan s, mp och v. Med ett klubbslag underkändes flera års intensivt politiskt arbete. Miljöpartiet har i det röd-gröna samarbetet drivit frågan om jämställda löner. Vi har också, i vårt budgetalternativ, anslagit medel som syftar till jämställda löner för de statligt anställda. Samtidigt har vi uppmanat parterna på den
övriga arbetsmarknaden att ta ansvar för kvinnolönerna i de kommande avtalsförhandlingarna. Åtta procent av löneskillnaderna
mellan män och kvinnor kan inte förklaras med annat än att kvinnor är just kvinnor.

Det röd-gröna samarbetet ledde till en rad överenskommelser för att stärka kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Det handlade särskilt om bättre villkor vad gäller rätt till rimliga anställningsformer.
Den nyvalda borgerliga regeringen går på en motsatt linje. Den flyttar tillbaka kvinnors position på arbetsmarknaden rejält. Att kunna försörja sig själv genom arbete är en förutsättning för att kvinnor någonsin ska kunna få jämlika villkor i förhållande till männen. Till det ska läggas att regeringen säger nej till att heltidsanställningar ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Det drabbar kvinnor hårdare än män. Särskilt i branscher med lågavlönade
jobb.

I klartext betyder det att allt fler lågavlönade fasta heltidstjänster omvandlas till ännu lägre avlönade visstidsanställningar på deltid. Så utan tvekan, och det bara några månader efter valet, klarnar bilden av den nya regeringens politik, det handlar om att rasera förutsättningarna för jämställdhet.
Det är begripligt om den borgerliga regeringen vill driva sin egen politik.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga