Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. marts 2007
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Laglydighet viktigare än vägutbyggnad
Karin Svensson Smith replikerar på debattartikel skrivna av Peter Jeppsson och Maria Nygren, Transportgruppen, hur man på bästa sätt uppnår nollvisionen i trafiken.
Peter Jeppsson och Maria Nygren, Transportgruppen, argumenterar (DI 5/3) för vägutbyggnad som medel för att nå visionen om noll döda i trafiken. Jag har en annan uppfattning om hur trafikens dödsoffer ska bli färre. Nollvisionen är i princip uppnådd inom alla trafikslag utom vägtrafiken. Att flytta gods från väg till järnväg eller sjöfart samt att göra motsvarande för persontrafiken är således inte bara bra för klimatet utan också en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd.

Men vägtrafiken kan bli mycket säkrare än i dag. Sverige kan ta lärdom av hur Danmark pressat ner antalet döda i trafiken till den nivå de hade för 60 år sedan. Klippkortet är det som haft störst betydelse. Vid tredje klippet för trafikförseelse dras körkortet in.

Även om de svenska fortkörningsböterna höjfts är hot om indraget körkort väsentligt effektivare för att förhindra hastighetsöverträdelser. Sammanställning av europeiska forskningsprojekt om trafiksäkerhet visar att det råder samstämmighet kring att hastigheten utgör en nyckelfaktor vid trafikolyckor.

Om man uppnår regelefterlevnad skulle antalet döda och skadade i trafiken minska drastiskt.

Vägverket redovisar att alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfall i trafiken. Det finns ingen anledning att ge tillbaks körkortet till den som dömts för rattfylla utan att samtidigt kräva alkolås. Vägverket redovisar att alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfal i trafiken.

De som dör i trafiken förlorar i genomsnitt 33,5 år av sin återstående livslängd. Alkoholrelaterade trafikolyckor leder till kostnader på cirka 8 miljarder kronor per år för sjukhusvård, sjukpenning, produktionsbortfall. Sedan det frivilliga alkolåsprogrammet staratde är det endast 1 procent av alla rattfylleridömda som valt att gå in i programmet och fullföljt det. Övriga 99 procent är en stor fara i trafiken. Det borde vara lika självklart att människor med alkoholproblem har krav på alkolås inskrivet i körkortet som att synsvaga har krav på glasögon.

Jag vet inte vilken värld Transportgruppen lever i, men i riksdagen finns ett tak för hur mycket skatter vi kan ta in för att finansiera vägutbyggnader. Även om det vore tekniskt möjligt har vi inte råd att bygga vägsystemet för en trafik på Vilda västernvillkor.

De förslag jag redogjort för ovan kostar bara pappret lagarna tryckts på samt inköp av hålslagare till polisen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga