Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. marts 2007
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Dags att planera nästa valrörelse
För att säkra en valseger 2010 bör oppositionen formera ett samlat rödgrönt regeringsalternativ. Förena solidaritetstänkandet med perspektivet för hållbar utveckling, skriver riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (mp)
Många hoppas på en ny era när Mona Sahlin blivit ordförande för socialdemokraterna. Och visst är behovet av förnyelse i politiken stort.
För att säkra en valseger 2010 bör oppositionen formera ett samlat rödgrönt alternativ.
För att inte upprepa misstag bör orsakerna till valnederlaget klarläggas. Att lyssna på människors vardagliga funderingar är klokt om man vill vinna deras förtroende. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt gav ett intryck av att bry sig om jobben när Göran Persson (s) hellre pratade om Sveriges välmående ekonomi. Den borgerliga alliansen hade ett samtrimmat lag där uppställningen inför matchen var klar. Mot detta ställdes ett rödgrönt lag utan gemensamt spelupplägg.
Prioriteringarna av politiska frågor skall i första hand ske utifrån var det finns störst behov av insatser. Men taktiken påverkas även av hur motståndarens styrkor och svagheter bedöms i förhållande till de egna företrädena.

Högeralliansen har låg trovärdighet när det gäller miljö och jämställdhet. Socialdemokraternas paradgren har, frånsett förra valrörelsen, varit jobben. Klimat, jobb och jämställdhet har möjlighet att vara det rödgröna lagets styrka i valrörelsen 2010. Skall detta bli möjligt krävs dock följande:
Klimatpolitiken överordnas och får nödvändig påverkan på den ekonomiska politiken.
De jobb klimatomställningen medför konkretiseras och lyfts fram.
Ett handlingsprogram för vardagsjämställdhet upprättas.
Socialdemokraterna ger upp tanken på att ensamma inneha regeringsmakten.
Klimatförändringarna kan leda till en förstörelse som ekonomiskt är jämförbar med vad de båda världskrigen åstadkom. Effektiva klimatåtgärder är en oundviklig förutsättning för att kunna skapa välfärd och rättvisa.

Grön skatteväxling, trängselskatt, flygskatt och andra gröna inslag i ekonomin har främst tillkommit som motvilliga eftergifter från socialdemokratin gentemot miljöpartiet. Nu måste det till ett rejält nytänkande där både skattesystem och investeringsplaner utgår från behovet av att minska klimatpåverkan. Transportsektorn är den väsentligaste att ställa om. Internationellt agerande måste följas av kraftfulla nationella styrmedel.
Inom fackföreningsrörelsen upplevs ibland miljökrav som ett hot mot jobben. I själva verket är det tvärtom. Klarar inte personbilsindustrin av att ställa om till bränslesnålt och förnybart kan den vara borta från Sverige om några år. Att skapa villkor som undanröjer diskriminering av kvinnor vad gäller löner och anställningsförhållanden är en självklar uppgift. Det är dags att gå från feministisk teori till praktisk handling för jämställdhet.
Inom valda delar av arbetarrörelsen finns en avoghet gentemot miljöpartiet. Inför 2010 års val är det nödvändigt att både socialdemokraterna och miljöpartiet inser att de har mer att vinna än att förlora på ett samarbete.
Det mest spännande politiska projektet i vår tid är samarbetet mellan grönt och rött. Det nya och framtidsinriktade kombineras med det traditionella och trygga. Där finns de kunskaper som behövs för att tackla klimathotet och att potentialen för gröna jobb skall kunna realiseras. Solidaritetstänkandet från arbetarrörelsen förenas med det hållbara utvecklingsperspektivet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga