Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. april 2007
Karin Svensson Smith, miljöpartiets riksdagsledamot i trafikutskottet
Utskriftvänlig
Dags att slopa dubbdäcken?
Såväl avgaser från förbränning som däck är källa till de partiklar som i några svenska storstäder överstiger EU:s miljökvalitetsnorm för desamma. De nuvarande halterna behöver sänkas med 4-5 ggr för att komma under gränsvärdet. Åtskilliga länder har förbud mot eller särskilda avgifter på dubbdäck.
Det är ovanligt dålig luft i storstäderna nu. På gatunivå i Stockholm har uppmätts partikelhalten som är åtta gånger över dygnsgränsvärdet. Partiklarna består bland annat av sådant som dubbdäcken river upp ur asfalten.

EU:s program Clean Air For Europe (CAFE) uppskattar att de minsta partiklarna (PM2.5; partiklar mindre är 2.5 mikrometer) årligen orsakar 350 000 förtida dödsfall i Europa (EU25). En motsvarande beräkning för Sverige pekar på ca 5000 extra dödsfall årligen orsakade av partklar i luften.
WHO har stått för expertisen när det gäller hälsoeffekterna. Forskningsresultaten, särskilt en omfattande epidemiologisk studie som tagits fram i USA, visar att hälsorisken till följd av partiklar är mycket allvarliga. Såväl avgaser från förbränning som däck är källa till de partiklar som i några svenska storstäder överstiger EU:s miljökvalitetsnorm för desamma. De nuvarande halterna behöver sänkas med 4-5 ggr för att komma under gränsvärdet. Åtskilliga länder har förbud mot eller särskilda avgifter på dubbdäck. Våtstädning som praktiserats i Finland för att minska partikelexponeringen har inte lett till önskvärt resultat. Avgift på dubbdäcken som exempelvis i Norge har varit mera framgångsrikt. Olycks- och skadestatistiken visar inte på någon förändring till följd av minskad dubbdäcksanvändning. Att i stället använda vinterdäck samt att hålla skyltade hastighetsgränser vore ett för både hälsa och miljö mer skonsamt sätt att minska olycksriskerna vid halt vägunderlag.

Avser ministern att återkomma till riksdagen med förslag till förbud mot dubbdäck för att minska den hälsorisk som partiklar från trafiken utsätter människor för?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga