Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. maj 2007
Karin Svensson Smith, ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Raymond Wigg, oppositionslands­tingsråd (mp), Stockholms län
Yvonne Ruwaida, oppositions­-borgarråd (mp), Stockholms stad
Yvonne Blombäck, styrelseledamot (mp), Storstockholms lokaltrafik

Utskriftvänlig
Bygg Citybanan - nu!
För människorna i hela Mälardalen och för målet att minska utsläppen av växthusgaser är Ci­tybanan en nödvändighet, be­möter fyra miljöpartister inlägget 'Stoppa Citybanan ge­nom Stockholm' i Dagens Samhälle nr 15/07
Det är inte någon hemlighet att miljöpartiet önskade en annan lösning än den i dag aktuella dragningen av Citybanan. Partiet har dock satt ner foten nu och genom majoritetsbeslut tagit ställning för den aktuella dragningen. När miljöpartisterna Gertrud Brors­son, Sten E Karlsson och Gunnar Söderberg kräver stopp för Citybanan står det alltså för dem personligen.

Det är viktigare att hitta en bra lösning som är genomförbar, än den perfekta lösningen som vi är ensamma om. För människorna i hela Mälardalen är Citybanan en nödvändighet. Om den skulle stoppas nu skulle det försena den nödvändiga utvecklingen av järnvägstrafiken för lång tid framöver. Det vore dessutom förödande för målet att minska utsläppen av växthusgaser!

Citybanan är en förutsättning för övriga angelägna projekt i Mälardalen (Ostlänken, Mälarbanan och Svealandsbanan). Stockholms getingmidja tillåter inte ytterligare tågtrafik. Alltså behövs Citybanan först, men inte på bekostnad av övriga järnvägsinvesteringar.

Kanske är det möjligt att få fram ?smartare alternativ?, men hellre en byggd Citybana nu än tio eventuellt smartare lösningar om femtio år! Frågan har ju utretts i årtionden.

Vi är dock starkt kritiska till den resa ?med tiggarhåven? som regeringens förhandlare Carl Cederschiöld har företagit runtom i Mälardalen för att finansiera det ? enligt alla lagar och förordningar ? statliga projektet! Detta samtidigt som regeringen frångår resultatet av folkomröstningen om trängselavgifter och skänker pengarna till motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Vi har också skarpt kritiserat regeringen för dess senfärdighet i genomförandet av det avtal som slutits mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och staten.

Vår hållning står fast: Citybanan, med dess förlängning till Kallhäll, har högsta prioritet! Intäkterna från trängselavgifterna i Stockholm ska till största del tillfalla kollektivtrafiken! Staten har ansvaret för investeringarna i de nationella trafiksystemen!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga