Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. august 2007
Peter Eriksson, språkrör, mp
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, mp

Utskriftvänlig
Satsa på miljövänligt tåg
Järnvägen är oslagbar när det gäller att påverka vägtrafikens klimatpåverkan och därför en mycket bra tekniksatsning.
Det är mycket snack och lite verkstad när det gäller regeringens miljöpolitik. Ett återkommande tema är att satsa på miljöteknik.
Den bästa tekniksatsningen vi kan göra för att minska klimatutsläppen är att genomföra en storsatsning på en utbyggd och modernare järnvägstrafik.
Regeringen vill göra tvärtom. De vill ta pengar från järnvägen för att kunna bygga ut motorvägar som kommer att öka utsläppen ännu mer.
I juni kom Banverket med sin plan för järnvägen de närmaste 15 åren, planer som utgår ifrån hur mycket pengar som tilldelats järnvägen av den nya regeringen. Här blir det tyvärr väldigt tydligt vilka prioriteringarna blir, med knappa resurser tvingar man flera projekt att skjutas på framtiden.

När Sverige gick över från bondesamhället till dagens industrisamhälle investerades en procent av BNP i utbyggd järnväg. För att vi ska klara nästa stora teknikutveckling behöver vi göra en liknande investering i en ny, modern järnväg.
Fram till 2020 vill miljöpartiet halvera vägtrafikens klimatpåverkan. Att effektivisera fordonen och byta ut fossila bränslen mot förnybara är två viktiga strategier för att nå målet.
Än viktigare är att effektivisera systemet i sig; onödiga transporter måste minska och de transporter som genomförs måste ske på ett smartare sätt.
Sveriges transportsystem behöver byggas om.
I det sammanhanget är järnvägen oslagbar. Det finns inget annat transportslag som fraktar människor och gods med så liten energianvändning och miljöpåverkan.

Vi har presenterat en utvecklingsplan för järnvägen där vi listar 112 lönsamma objekt som kraftigt stärker järnvägen. Projekten gör det möjligt att sänka transportsektorns klimatutsläpp med 50 procent till 2020. I Västerbotten föreslår vi exempelvis att byggandet av Norrbottniabanan fullföljs.
För att människor lättare ska kunna göra ett val som är bättre för klimatet så är det vårt ansvar som politiker att underlätta människors möjligheter att ta tåget. För att tåget ska kunna konkurrera med de fossildrivna alternativen behöver tågtrafiken byggas ut, tågen måste komma i tid och vara pålitliga, inte minst gäller det för de som pendlar till jobbet.
Att bygga om Sverige och världen är vår tids största politiska utmaning. Tåget står för en stor del av det arbetet.
Människor vill kunna bidra till att minska klimatutsläppen. Det är upp till politiken att ge dem möjligheten.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga