Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. august 2007
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Flygbränslet för lågt beskattat
Karin Svensson Smith svarar Arne Karyd om Miljöpartiets tågsatsningar.
Snabbtåg mellan Sveriges större städer är inte bara möjligt utan även nödvändigt om vi ska minska trafikens stora klimatpåverkan.
Tågresorna måste också bli mer tillförlitliga och inte drabbas av de förseningar som bland annat dagens trängsel i de tre storstadsområdena ger upphov till. Den trängseln måste byggas bort, särskilt om en del av lastbilstrafiken ska ersättas med godståg. Fler vill ta klimat-ansvar i sin vardag.
Miljöpartiet anser att utbudet av prisvärd och pålitlig tågtrafik måste öka.
Miljöpartiet är väl medvetet om att det inte räcker med investeringar för att klimatanpassa transportsystemet.
Det borde inte ha undgått Arne Karyd att såväl trängselskatt som grön skatteväxling initierats av oss.
Ska konkurrensen mellan transportslagen bli rättvis och effektiv bör alla transportslag betala för sin klimatpåverkan. Det gör inte flyget i dag.
Bensinen skulle kosta fyra kronor litern om den var lika lågt beskattad som flygbränslet.
Det senaste årets översvämningar och andra klimatrelaterade fenomen kostar mycket och kommer att kosta både enskilda och samhället mycket mer.
Därför är det både klokt och lönsamt att investera i det som kan minska människans olyckliga påverkan på klimatet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga