Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. august 2007
KARIN SVENSSON SMITH
STAFFAN APPELROS

Utskriftvänlig
Eons falska matematik
Eon kan inte veta om det nya Öresundsverket kommer att minska koldioxidutsläppen, som de påstår. Och det är högst allvarligt om Eon verkligen getts löften om konkurrenskraftiga villkor, skriver riksdagsledamöterna Karin Svensson Smith (mp) och Staffan Appelros (m) i en replik på Eons inlägg den 21 augusti.
Om man eldar mer fossila bränslen så släpps mer koldioxid ut. I en replik på vårt inlägg 'Stoppa Eons nya gaskraftverk' (16 augusti) försöker Eons koncernchef Lars Frithiof, under rubriken 'Verket minskar utsläppen' (21 augusti), att dribbla bort detta enkla faktum med falsk matematik.
Mer fossil gas i Malmö ger mer koldioxidutsläpp från Sverige, tvärtemot vad riksdagen beslutat 1988, 1993, 2002 och 2006, med olika riksdagsmajoriteter. Frithiof hävdar att indirekt minskar det nya gaskraftverket koldioxidutsläppen i Europa genom att ersätta kolkraft. Det kan han inte veta. Vilka verk ska Frithiof lägga ner?
Trenden är att elanvändningen ligger stabilt medan produktionen ökar, vilket gör Sverige till nettoexportör av el. Att 'Eon tar ansvar för elförsörjningen' är trevligt, men det behövs inte.

All svensk fossilgas importeras från Danmark. Om någon ska ersätta kolkraft med gaskraft, så är det väl de, som dels har gasen, dels har den kolkraft som ska ersättas.
Argumentet att Öresundsverket behövs för utökning av fjärrvärmen är ihåligt. Enligt ett pressmeddelande från Eon daterat den 23 augusti 2006 ska verket producera 1 TWh fjärrvärme på 3 TWh el. Det betyder att det som framförallt värms inte är Malmös bostäder utan vattnet i Öresund.
Allra mest anmärkningsvärt är att Frithiof i sin artikel påstår att 'Eon getts löften om konkurrenskraftiga villkor när det gäller utsläppsrätter och skatter'. Stämmer detta är det högst allvarligt. Varken regeringen eller Malmö stad har lagliga möjligheter att lova Eon några specifika villkor vad gäller skatter eller utsläppsrätter. De riktlinjer som fastställts för utdelning av utsläppsrätter, och som prioriterar industrin först och kraft- och värmeindustrin sist, har varit kända länge. Om Frithiof fått underhandsbesked om särbehandling är kanske detta ett hårt uppvaknande, men det finns inga undantag för beslut tagna i riksdagen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga