Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. august 2007
Peter Eriksson, språkrör, miljöpartiet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, miljöpartiet

Utskriftvänlig
Det måste bli lättare att åka tåg
Miljöpartiet har presenterat en utvecklingsplan för järnvägen där 112 lönsamma objekt som stärker järnvägen listas. Sveriges trafiksystem behöver byggas om och vi måste börja i Stockholm, skriver miljöpartisterna Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Det är mycket snack och lite verkstad när det gäller regeringens miljöpolitik. Ett återkommande tema är att satsa på miljöteknik och den bästa tekniksatsningen vi kan göra för att minska klimatutsläppen är att genomföra en storsatsning på en utbyggd och modernare järnvägstrafik.
Regeringen vill göra tvärtom. De vill ta pengar från järnvägen för att kunna bygga ut motorvägar som kommer att öka utsläppen ännu mer. I juni kom Banverket med sin plan för järnvägen de närmaste 15 åren, planer som utgår ifrån hur mycket pengar som tilldelats järnvägen av den nya regeringen. Här blir det tyvärr väldigt tydligt vilka prioriteringarna blir, med knappa resurser tvingar man flera projekt att skjutas på framtiden.
Fram till 2020 vill miljöpartiet halvera vägtrafikens klimatpåverkan. Att effektivisera fordonen och byta ut fossila bränslen mot förnybara är två viktiga strategier för att nå målet.

Sveriges transportsystem behöver byggas om och vi måste börja i Stockholm. I dag samsas all tågtrafik genom Stockholm på två spår ? pendeltåg, regionaltåg, långväga fjärrtåg och godståg. Sträckan har blivit känd som Getingmidjan. För att lösa situationen behöver kapaciteten genom Stockholm kraftigt ökas genom Citybanan. Därmed försvinner det största hindret för en utveckling med tätare och punktligare tågtrafik i Stockholm och Mälardalen. Samtidigt gynnar det tågtrafiken i resten av Sverige.
Vi har presenterat en utvecklingsplan för järnvägen där vi listar 112 lönsamma objekt som kraftigt stärker järnvägen. Projekten gör det möjligt att sänka transportsektorns klimatutsläpp med 50 procent till 2020.

I Stockholm föreslår vi exempelvis fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll. Vidare föreslår miljöpartiet en kombiterminal
i norra Storstockholm och att busslinje 4 ersätts med spårvagn. Citybanan och utbyggnaden av Svealandsbanan fullföljs.
Spårvagnar i Stockholms city är nödvändiga för att Stockholm ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Spårvagnslinjer går snabbt och är billigt att bygga jämfört med traditionella järnvägar. Internationella erfarenheter visar att spårburen kollektivtrafik har väsentligt större attraktionskraft jämfört med bussar när det gäller att få bilister att byta transportvanor.

För att människor lättare ska kunna göra ett val som är bättre för klimatet så är det vårt ansvar som politiker att underlätta människors möjligheter att ta tåget. För att tåget ska kunna konkurrera med de fossildrivna alternativen behöver tågtrafiken byggas ut, tågen måste komma i tid och vara pålitliga, inte minst gäller det för de som pendlar till jobbet.
Att bygga om Sverige och världen är vår tids största politiska utmaning. Tåget står för en stor del av det arbetet.
Människor vill kunna bidra till att minska klimatutsläppen. Det är upp till politiken att ge dem möjligheten.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga