Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. september 2007
Karin Svensson Smith Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson
Utskriftvänlig
Staten borde ta ansvar för att det byggs en nödhamn i Slite
Inom några år beräknas Östersjön ha ca 100 000 fartygspassager årligen.
Mycket stora mängder olja transporteras från Ryssland via Östersjön. Förutom avsiktliga utsläpp från båtarna finns det även en väsentlig risk för en större olycka.
Östersjön är klassat som särskilt föroreningskänslig. Det gäller att vi gör allt för att förhindra att en katastrof men också att vi är väl förberedda när om den skulle inträffa. I dagsläget finns det i Östersjön inte en enda nödhamn som är speciellt utrustad för att ta emot båtar som hamnat i problem.
Ansvarsfördelningen mellan kommunernas räddningstjänster och andra inblandade aktörer är oklar.
Detta i kombination med att det inte finns någon erforderlig bogserbåt förrän våren 2008 är ett mycket stort problem med tanke på den intensiva och ökande fartygstrafiken. Slite skulle med sitt strategiska läge både i förhållande till var det finns risk för olyckor och vilka områden som är känsliga var en lämplig lokalisering.
En uppgradering av Slite hamn bör i så fall även inkludera att den kan fungera som reservhamn till Visby när båtarna inte kan gå iland där.
Det borde vara ett offentligt ansvar och vara beroende av att konsortier som Nordstream (som vill bygga en gasledning i Östersjön) erbjuder sig att stå för finansieringen.
Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om infrastrukturministern är beredd att ge Sjöfartsverket i uppdrag att ordna med en nödhamn eventuellt placerad i Slite?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga