Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. september 2007
Sofia Bothorp, Språkrör Miljöpartiet Karlskrona
Helene Nordin, Språkrör Miljöpartiet Karlshamn
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot Trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Klimatvänlig hamnpolitik förutsätter järnväg
Regeringens hamnutredare Bengt-Owe Birgersson offentliggjorde igår (26:e september) sitt betänkande om vilka hamnar och combiterminaler som ska prioriteras i Sverige.
Detta föranleder oss miljöpartister i Blekinge att reflektera över godstransporterna i landet överlag och speciellt i vårt sydöstra hörn av Sverige.
Att välja ut hamnar i strategiska lägen ur ett miljö- och samhällsnyttigt perspektiv är en nationell angelägenhet. Det går inte att sprida ut satsningarna på samtliga Sveriges hamnar utan en noga genomförd strategi, det vore slöseri med infrastrukturpengar.
Därför tillsattes hamnutredaren av den förra regeringen.

Mer och mer varor produceras och transporteras världen över, till stor del via vägtrafik. Detta faktum är inte hållbart i förhållande till klimathot och andra miljöeffekter.
Transporterna måste minska, det är vår första prioritet. I andra hand måste transporterna föras över från väg till sjöfart och järnväg.

Sjöfart är ett mycket energieffektivare transportslag än vägtransporter och det är anledningen till att miljöpartiet värnar om utvecklingen av sjötransporter.
Även järnvägen slår vägtrafiken med hästlängder vad gäller energipåverkan och klimatvänlighet. Järnväg är emellertid dyr att anlägga och därför är det rätt och riktigt att hamnutredaren har vågat välja vilka hamnar som staten ska satsa på.
Ska transporter ske både smidigt och klimatvänligt är det kombination av järnväg och sjöfart som gäller i framtiden.

Det förefaller såväl omodernt som omoraliskt att bygga ut hamnar utan bra järnvägsförbindelser idag.
Därför är vårt ställningstagande när det gäller Karlhamns och Karlskronas hamnar att järnvägsförbindelserna i och till och från hamnarna och välfungerande rangerbangårdar är en förutsättning för att vi ska ge vårt stöd till fortsatt hamnutveckling här.

Det innebär också att Kust till Kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda måste rustas upp och att byggandet av Sydostlänken mellan Olofström och Kustbanan kommer till stånd.
På längre sikt måste även frågan om dubbelspår istället för enkelspår, alternativt fler mötesplatser, lyftas fram om vi vill se den massiva övergång från vägtransporter till järnvägstransporter som vi hoppas på.

Att Stillerydshamnen i Karlshamn nu pekas ut som en nationell hamn och att även Verköhamnen i Karlskrona kan räkna med statligt stöd lovar gott när det gäller fortsatta järnvägssatsningar i anslutning till hamnarna och vidare upp i landet.
Vi vet att de forna öststaterna ökar sin containerexport med 20 procent och att allt mer gods söker sig upp genom Sverige med Karlshamn och Karlskronas hamnar som första svenska angöring.

Ökningen av godstrafiken på Östersjön får inte innebära att allt större antal lastbilar varje dag rullar i land på Verkö och i Stillerydshamnen.
En hamn utan vilja eller möjligheter till kraftfulla satsningar på järnvägslösningar kommer INTE att prioriteras av Miljöpartiet och förhoppningsvis inser också en förnuftig regering att den nu presenterade hamnutredningen innebär skyldigheter och ett ansvar att se över anslagen och satsa mer på järnväg överlag.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga