Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. oktober 2007
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Magnus Johansson , Styrelseledamot, miljöpartiet och SLTF

Utskriftvänlig
Ni sviker klimatet och kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken behöver stora satsningar om klimatmålen ska nås. Hittills har regeringen gjort hela Kollektivtrafik-Sverige besviket, skriver två politiker (mp).
Vi är alla medvetna om vilka problem förbränningen av fossila bränslen medför. Många vill vara med och bidra till att begränsa klimatförändringarna. Den enskilda människans agerande är viktigt. Ännu viktigare är det att politiker tar sitt ansvar.

Transportsektorn står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatstörande utsläpp ? privatbilismen för närmare 70 procent av dem. En önskvärd utveckling är att öka det kollektiva resandet.

Ansvaret för den regionala och lokala kollektivtrafiken ligger hos länstrafikhuvudmännen och kommunerna. Staten har ett stort ansvar som ägare till SJ och genom flera myndigheter.

Regioner/landsting svarar för sjukvård och kollektivtrafik. Få politiker vill ge kollektivtrafiken ökade resurser på bekostnad av sjukvården. Därför behöver staten ta ett större ekonomiskt ansvar, men regeringen gör tvärtom. Vid Svenska Lokaltrafikföreningens årsstämma 19 september deklarerade infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) inför hela Kollektivtrafik-Sverige att den enda satsning som regeringen gör på kollektivtrafiken är att underhålla vägnätet.

Närmare 2 miljarder kronor anslås till utbyggnad och underhåll av vägnätet. Järnvägen får bara 330 miljoner till underhåll. Inga satsningar finns på kollektivtrafik i budgeten. I stället kläms bussnäringen åt (höjd dieselskatt) ? och därmed kollektivtrafikresenärerna. Ingen kompensation ges som till bönder och bilister.

Varför vill Åsa Torstensson dela ut piskrapp till kollektivtrafiken? I en tid då antalet bilresor behöver minska och Sverige behöver börja transportera sig smartare väljer regeringen att lägga förslag som motverkar detta.

En pålitlig, prisvärd och bekväm kollektivtrafik är helt avgörande för att föra över resande från bil till tåg och buss. Till detta krävs statligt engagemang.

Banverket behöver anslag för att minska förseningarna och öka kapaciteten. Men regeringen ger inte en krona utan planerar i stället för vägutbyggnad (till exempel Förbifart Stockholm för 25 miljarder kronor). Trängselskatten i Stockholm borde gå till kollektivtrafik ? inte vägutbyggnad!

Vägverket behöver öronmärkta anslag till särskilda busskörfält, hållplatser och annan infrastruktur för att öka kollektivtrafikåkandet.

Kravet på SJ att ge vinst bör ersättas med ett uppdrag att jobba för klimat- och andra trafikpolitiska mål.

Slutligen bör kollektivtrafiken få kompensation för de 125 miljoner kronor som dieselskattehöjningen betyder för bussarna, och som annars måste tas ut som höjda biljettpriser.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga