Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. oktober 2007
Peter Eriksson (mp), språkrör
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Anders Åkesson (mp), regionråd, Region Skåne
Magnus Ehrencrona (mp), gruppledare kommunfullmäktige, Helsingborg
Erik Persson (mp), ordförande, Helsingborg

Utskriftvänlig
Begränsa utsläppen - byt politik
Det måste vara slut på denna klimatmässiga dubbelmoral. Det är dags att leverera resultat.
Det känns märkligt att höra den svenska debatten om infrastrukturen och dess klimatpåverkan. Medvetenheten om att trafiken genererar förhöjda utsläpp av växthusgaser är stor. Alla säger att vi måste reducera våra utsläpp. Löften ställs och högtidliga dokument skrivs under. Men sanningen är att kontentan av den svenska klimatdebatten är: lova runt, men hålla tunt. Det måste vara slut på denna klimatmässiga dubbelmoral. Det är dags att leverera resultat.
Den enda samhällssektor som ökar sin andel av fossila växthusgasutsläpp är transportsektorn. Vi vet att varje väg där bilens framkomlighet ökar genererar ny trafik. Vi vet att alternativa bränslen och ny förbränningsteknik inte kompenserar de ökningar av växthusgasutsläpp som transporterna skapar. I Skåne är situationen på väg att bli ohållbar. Vägar korkas igen av långa lastbilskolonner och 70 procent av alla transporter som anländer till de skånska hamnarna eller via Öresundsbron har sin destination någon annanstans i landet.
Det finns ett stort behov av att bygga om transportsystemet i Sverige. Framtidens transportlösningar går på räls eller vatten. Miljöpartiet visar i sin statsbudget hur man skulle kunna göra en stor satsning på järnvägar och kollektivtrafik för att öka kapaciteten och effektivisera transporterna. De närmaste tre åren satsar vi tio miljarder kronor mer än regeringen på spårburen trafik. Vårt mål är att på sikt fördubbla järnvägskapaciteten i Sverige.
För skånskt vidkommande skulle detta innebära att alla de planerade satsningar på järnväg som infrastrukturminister Åsa Torstensson stoppat sedan alliansregeringens tillträde skulle kunna genomföras. För Helsingborg och hela Nordvästskåne är detta nödvändigt. Västkustbanan är en avgörande länk för såväl gods- som persontransporter i området. Den måste snarast byggas ut med dubbelspår genom resterande delar av Skåne för att järnvägen skall kunna konkurrera med vägtransporterna. Därutöver medger mp:s förslag en ny lightrailförbindelse mellan Helsingborg och Höganäs, en upprustning av Skånebanan samt en kraftigt ökad kapacitet för spårburen godstransport. Genom en satsning på nya omlastningscentraler och bättre utnyttjande av Skånes tio hamnar kan långväga gods på ett smidigt sätt föras över från väg till järnväg eller sjötransport.
Finansieringen för omställningen sker genom en höjning av klimatskatterna. Vi vet att ekonomiska styrmedel är effektiva för att begränsa utsläppen. En del av den tunga lastbilstrafiken vill vi föra över till järnväg genom att en kilometerskatt införs.
Klimatförändringarna är redan här. Nobels Fredspristagare 2007, FN:s klimatpanel IPCC, talar om att vi behöver reducera utsläppen av fossila växthusgaser med så mycket som 80 procent. Av dessa rön drar varken Åsa Torstensson eller den borgerliga regeringen några verkliga slutsatser. Vi anser att det är politikens uppgift att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga.
Det är dags att byta politik. Inte klimat.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga