Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 30. oktober 2007
KARIN SVENSSON SMITH, PETER ERIKSSON
Utskriftvänlig
Miljökrav i resepolicy gynnar X 2000
Klimatmedvetna företag borde i sin resepolicy förorda tåg i stället för flyg t ex när det gäller resor mellan Stockholm och Göteborg
Vi vill väcka frågan om det med kännedom om klimathotet är vettigt att fortsätta med flygtrafik på en sträcka som är kortare än 50 mil. Förslaget att lägga ned flygtrafiken mellan Stockholm och Göteborg kan snabbare bli verklighet om det ställs klimatkrav på tjänsteresorna. Många offentliga institutioner har redan miljöanpassade resepolicys. Där är det oftast tåg som gäller på resor under 50-60 mil.
På Folksams hemsida beskrivs vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Om fler företag skrev in i sina resepolicys att persontransporter mellan rikets två största städer ska ske med tåg, då behöver vi inte vänta fem år på att miljöpartiets förslag ska bli verklighet. X2000 på sträckan Stockholm - Göteborg har ökat tågets marknadsandel från 40 till 60 procent av den totala tåg-flygmarknaden. Viktigaste orsaken är att restiden minskade från fyra till tre timmar.
Tåget är bekvämare. Man får en ostörd resa för arbete eller annat jämfört med flygresan som styckas upp i flera moment. Både för anställda och arbetsgivare är detta ett väsentligt argument. Med fungerande internetuppkoppling kan mycket arbete utföras under tågresan. Även pris och turtäthet påverkar, men restiden är klart avgörande. Tåget skulle kunna ersätta flyget i större utsträckning om restiden kunde minskas ytterligare.
För att alla ska få plats behövs fler tåg, framför allt morgon och kväll. Genom att multipelkoppla två tåg med varandra får de dubbel kapacitet. Detta skulle kunna göras i dag om det fanns tåg tillgängliga och om SJ:s krav på att dela ut vinst till staten ersattes med ett uppdrag att bidra till en klimatomställning av transportsystemet. Kapaciteten på befintliga spår är hårt utnyttjad och det är svårt för SJ att få nya tåglägen då även den regionala tågtrafiken och godstrafiken har ökat.
Det är hårresande att regeringen senarelägger järnvägsinvesteringar. Klimathotet är vår generations ödesfråga och alltfler vill resa miljövänligt. Det är rimligt att det politiska systemet underlättar genom att det finns kollektivtrafik som alternativ till flyg och bil. Näringslivet kan vara en aktiv part i klimatomställningen genom att undvika fossilbränslebaserade transportslag i samband med såväl godstransporter som tjänsteresor.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga