Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. oktober 2007
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Mp vill kompensera bussbolagen
Att göra det dyrare för folk att åka buss och samtidigt öka bilisternas möjlighet till reseavdrag så som regeringen föreslår är fel.
Bussbranschen kritiserar skatteväxlingen i UNT (18/10). Vi menar att bussbranschen har både rätt och fel i sin kritik. Att göra det dyrare för folk att åka buss och samtidigt öka bilisternas möjlighet till reseavdrag så som regeringen föreslår är givetvis fel. Precis som bussbranschen skriver borde reseavdragen baseras på avstånd och inte färdmedel. Men det är fel att förkasta skatteväxlingen som idé bara för att regeringen Reinfeldt inte har förstått att kollektivtrafiken kan var ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen.
Att de partier som tidigare frenetiskt motarbetat skatteväxlingen nu insett att det kan vara smart att höja skatten på miljöförstöring och sänka skatten på arbete är bara att välkomna, även om regeringens höjda miljöskatter storleksmässigt inte kommer i närheten av de sänkta inkomstskatterna. Tanken är trots allt god: genom miljöskatter lönar det sig bättre att vara miljövänlig.
I miljöpartiets budgetmotion före­slås att bussbranschen blir kompenserad för dieselskattehöjningen genom en återföring i enlighet med det som jord- och skogsbruket har fått i många år. Så skulle även regeringen kunna göra om den hade förstått elementära samband mellan kollektivtrafikens energieffektivitet jämfört med personbilstrafiken. För att prioritera kollektivtrafiken där bilisterna har lättast att byta färdmedel föreslår vi dessutom att 750 miljoner i Vägverkets budget öronmärks för att gynna kollektivtrafik genom medfinansiering av separata bussfiler, signalprioriteringar och andra åtgärder som underlättar för kollektivtrafikens framkomlighet. I miljöpartiets skatteförslag finns inte helt oväntat en större höjning av de skatter som riktas direkt mot last- och person­bilar samt flyg. Vi har alltså åtskilliga förslag för att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv än bilen.
Miljöpartiet förutsätter att bussbranschen vill vara en aktiv part i arbetet för klimatanpassning av transportsystemet. Visst kan vi räkna med er?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga