Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. november 2007
Karin Svensson Smith, ledamot av riksdagens trafikutskott
Mats Pertoft, riksdagsledamot och Södertäljepolitiker
Andreas Porswald, kommunalråd i Västerås

Utskriftvänlig
Sjöfart att föredra framför vägtransporter
En ny sluss i Södertälje behövs både för en klimat­anpassad godshantering och för att hantera framtida höga vattenstånd i Mälaren
Regeringens hamnutredare Bengt-Owe Birgersson offentliggjorde den 26 september sitt betänkande om vilka hamnar och combi­terminaler som ska prioriteras i Sverige. Detta föranleder oss tre miljöpartister att reflektera över godstransporterna i landet överlag och speciellt i Mellansverige.

Mer och mer varor produceras och tran­sporteras världen över, till stor del via vägtrafik. Detta faktum är inte hållbart i förhållande till klimathot och andra miljöeffekter.

Sjöfart är ett mycket mer energieffektivt transportslag än vägtransporter och det är anledningen till att miljöpartiet värnar om utvecklingen av sjötransporter. Även järn­vägen slår vägtrafiken med hästlängder vad gäller energipåverkan och klimatvänlighet. Järnväg är emellertid dyr att anlägga och därför är det rätt och riktigt att hamnutredaren har vågat välja vilka hamnar som staten ska satsa på. Ska transporter ske både smidigt och klimatvänligt är det kombination av järnväg och sjöfart som gäller i framtiden.

Det förefaller såväl omodernt som omoraliskt att bygga ut hamnar utan bra järnvägsförbindelser idag. Därför är vårt ställningstagande när det gäller hamnar som Mälarhamnar AB i Västerås/Köping att järnvägsförbindelserna i och till och från hamnarna och välfungerande rangerbangårdar är en förutsättning för att vi ska ge vårt stöd till fortsatt hamnutveckling. I miljöpartiets budget­motion finansierar vi en slussutbyggnad i Södertälje. Den är av strategisk viktig betydelse för Västerås och Södertälje.

Stockholms hamnar planerar dock att bygga en storhamn längst nere på en udde i Nynäshamn, Norvik. Från Norvik finns inte förutsättningar att vidaretransportera godset på land via järnväg. En rapport visar att endast 2-3 procent av godset kommer att gå vidare med järnväg från den nya hamnen och i detaljplaneförslaget räknas det med 15 procent. Idag finns det bara enkelspår på de sista milen av Nynäsbanan, ett spår där godstrafiken i så fall ska samsas med pendeltrafik för persontransporter.

Alternativet till att bygga en ny storhamn i Norvik är att ta tillvara den hamninfrastruktur som redan finns. I östra Mellansverige finns sedan länge containerhamnar i Gävle, Södertälje, Oxelösund, Norrköping och i Mälaren Köping och Västerås. Dessa hamnar kan utan svårighet samarbeta kring Östersjö­ländernas godstransporter till Stockholm och Mälardalen. Samtliga har utmärkta järnvägsanslutningar och ligger inom en 20-milsradie från Stockholm. Med tanke på dessa hamnar och förut nämnda goda för­ bindelser Göteborg-Mälardalen kan vi utan vidare påstå att Norvik är onödigt.

Birgerssons utredning har noterat att det blir allt grundare i Södertälje och att ingen vill finansiera en rejäl sluss i Södertälje så att djupgående båtar kan gå in i Mälaren. En ny sluss i Södertälje behövs både för en klimat­anpassad godshantering och för att hantera framtida höga vattenstånd i Mälaren, så att Gamla stan inte blir översvämmad.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga