Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. november 2007
Karin Svensson Smith - Riksdagsledamot (mp)
Ulf Holm - Riksdagsledamot (mp)
Anders Åkesson - Regionråd (mp) Region Skåne

Utskriftvänlig
Flyget smutsar ner och lämnar räkningen till andra
Resenärer och flygbolag har redan valt bort flygplatser som Kristianstad Airport. Det är hög tid att låta flyget bära sina egna kostnader och avveckla de statliga stödgarantierna till flygplatser där fullgoda och mer klimatriktiga alternativ finns.
Christina Rogestam har nu presenterat sin flygplatsutredning. En utredning som får många att förvånat höja på ögonbrynen. Trots att infrastrukturen på väg och järnväg stadigt utvecklas och resandetiden mellan regionalt och nationellt viktiga områden minskar lyckas Rogestam knappt hitta några flygplatser som kan anses överflödiga.

Bland de skånska flygplatserna pekas Sturup ut som nationellt strategisk trots att Kastrup befinner sig på nära och mer lättillgängligt håll. Ängelholm och Kristianstad Airport pekas ut som regionalt strategiska och därmed bör garanteras statligt stöd med upp till 75 % av dess totala kostnader. Trots att transportssektorns andel av fossila växthusgasutsläpp växer vill Rogestam med offentliga skattemedel ytterligare förbättra flygets konkurrenskraft på bekostnad av miljövänligare alternativ.

Flyget i Sverige får idag sammanlagt 2 miljarder i statliga subventioner genom att de slipper betala skatter för sin klimatpåverkan. Till det kommer lokala och regionala skattepengar som rullar in till olönsamma flygplatser; ibland ända ner i fickorna på de bolag som trafikerar närmaste landningsbana. Medan resenärer som åker bil eller buss måste betala koldioxidskatt, kan flyget kan smutsa ner och lämna räkningen till andra.

Många företag som tillverkar bilar och bussar arbetar hårt för att få fram renare och effektivare motorer. Biogas och E85 finns på allt fler tankställen samtidigt som utvecklingen av andra generationens biodrivmedel går framåt. Flygindustrin står däremot stilla: motorerna är fortfarande ineffektiva; förnyelsebara bränslen har inte ens börjat introduceras på marknaden och hade vanlig bensin varit så lågt beskattad som flygbränslet hade kostnaden per liter varit ungefär 4 kr. Vi kan konstatera att denna statliga flygplatspolitik leder till att utsläppen av koldioxid och kväveoxider, samt bildandet av kondensstrimmor på hög höjd, som flyget genererar placerar dem bland de verkliga klimatbovarna. Flyget står idag för ca 30 procent av transportsektorns påverkan på växthuseffekten.

Visst är det viktigt att enkelt kunna resa i och till Skåne, både för tillfälliga besökare och för oss som bor här, men resandet måste vara hållbart. Dagens flygindustri är en smutsig, ineffektiv transportform som har framtiden bakom sig. I Skåne är tågtrafiken ett gott alternativ till flyget och det måste enligt vår mening vara ett tankefel då utredningen med offentliga medel vill snedvrida konkurrensen mellan trafikslagen till förmån för det i särklass mest miljöbelastande. Resenärer och flygbolag har redan valt bort flygplatser som Kristianstad Airport. Det är hög tid att låta flyget bära sina egna kostnader och avveckla de statliga stödgarantierna till flygplatser där fullgoda och mer klimatriktiga alternativ finns.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga