Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. december 2007
Karin Svensson Smith
Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
SJ fråntas rollen att konkurrera med inrikesflyget
Effekten av att inrikesflygets enda konkurrent, SJ, förlorar sin ensamrätt på stamnätet blir otvetydigt en ökad klimatpåverkan.
I DS nr 39/07 skriver Malmös kommunalråd (s) Ilmar Reepalu: "Flygets viktiga roll i fjärrtrafiken måste kompletteras med en utbyggnad av den miljövänligare tågtrafiken, på sträckor där tågen tidsmässigt kan konkurrera med flyget. Öresundstågens utökade trafikeringsrätt är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt".
Flyget är det mest klimatpåverkande transportslaget. Därför är det glädjande att SJ lyckats ta över en del av inrikesflygets resenärer. Inget masstransportmedel är så energieffektivt som tåget. Regeringsbeslutet (6/12) om att frånta SJ ensamrätten på vissa sträckor hotar dock att vända den goda utvecklingen. Det ger regionala trafikbolag tillstånd för viss tågtrafik i Sydsverige som SJ kör i dag. Detta trots att Konkurrensverket och Statens institut för kommunikations­analys (Sika) har avrått från ökad konkurrensutsättning.
Konkurrensverket noterar att ytterligare konkurrens på spåren under nuvarande förutsättningar leder till storregionala organisatörsmonopol som omöjliggör effektiv interregional trafik på kommersiella grunder. Den sammanhållna modellen för utveckling av järnvägstrafiken frångås. Ingen har längre helhetsansvar för utveckling av det rikstäckande trafikutbudet. Det äventyrar SJs tåginvesteringar.
I Sikas analys sägs att om Skånetrafiken får köra upp till Alvesta måste sannolikt SJ minska antalet X 2000-tåg på hela sträckan Stockholm?Malmö. Och om de regionala bolagen får köra Malmö?Göteborg skulle vartenda X 2000-tåg på den sträckan försvinna. Därmed är förmodligen också SJs roll som alternativ till inrikesflyget färdigspelad. X 2000 är den enda svenska tågtyp som kan konkurrera med flyget.
Konkurrens på spåren kräver ledig bankapacitet och rättvisa villkor. Inga av dessa förutsättningar är uppfyllda i dag. Medan SJ kör den interregionala trafiken på kommersiella villkor får den regionala tågtrafiken underskottstäckning av regioner/landsting och halva fordonskostnaden täckt av staten. I storstadsområdena utnyttjas bankapaciteten till bristningsgränsen.
Sverige måste få ner växthusgaserna och samtidigt klara transporterna på bästa sätt. Då är tågtrafiken nödvändig. Effekten av att inrikesflygets enda konkurrent, SJ, förlorar sin ensamrätt på stamnätet blir otvetydigt en ökad klimatpåverkan. Om regeringen ogillar SJ vore det renhårigare att sätta bolaget på utförsäljningslistan än att skjuta det i sank.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga