Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. januar 2008
Peter Eriksson, Språkrör miljöpartiet
Karin Svensson Smith, Trafikpolitisk talesperson miljöpartiet

Utskriftvänlig
Vi betalar miljarder till att förstöra vår planet
Det finns många sätt som vi människor påverkar klimatet på jorden. Ett av de mest absurda sätten är att med skattemedel varje år subventionera fossila bränslen.
I Sverige tar sig stödet helt andra former. Vi betalar varje år 45 miljarder i stöd till att förstöra planetens framtid.&;Det finns många sätt som vi människor påverkar klimatet på jorden. Ett av de mest absurda sätten är att med skattemedel varje år subventionera fossila bränslen.
Vi i miljöpartiet har granskat de offentliga subventionerna till fossila bränslen, både inom EU och här i Sverige. Resultatet är nedslående.
Inom EU ger man framför allt bidrag till att bryta kol, men även andra fossila bränslen. Detta är tydligast i Tyskland och Polen. Att bryta ett ton kol i Tyskland kostar 165 euro medan världsmarknadspriset är 60 euro. Mellanskillnaden betalas av de tyska skattebetalarna. Bara den tyska stenkolsindustrin får varje år mer än 20 miljarder i statligt stöd.
I Sverige tar sig stödet helt andra former. Vi betalar varje år 45 miljarder i stöd till att förstöra planetens framtid. Det är 5 000 kronor per person.
Den kanske största subventionen är till flyget som varje år får 5 miljarder i stöd. Flygtrafiken är nämligen helt befriad från miljöskatter.
Den rödgröna majoriteten hade före valet 2006 förberett för att införa en flygskatt, men det första den nya regeringen gjorde var att ta bort den. Därmed gav man sin välsignelse till ökade klimatutsläpp från flyget, en av de värsta klimatbovarna vi har.
Samhället ger också varje år bidrag till icke-statliga flygplatser på mer än 100 miljoner om året. Helt i onödan och ett ekonomiskt slöseri med skattebetalarnas pengar.
Med en storsatsning på moderna, snabba tåg kan vi göra inrikesflyget onödigt så när som på vissa orter i norra Sverige.
Reseavdraget för pendlare är i dag ett system som nästan enbart gynnar dem som konsumerar fossila bränslen.
Vissa beskriver det som ett sätt att kompensera dem som inte har ett alternativ till bilen.
Tyvärr stämmer detta inte utan de flesta som gör ett reseavdrag bor i storstäder där det finns bra kollektivtrafik. Enligt Skattemyndigheten är fusket också utbrett eftersom man inte har tid att granska de avdrag som görs.
Det vore klimatsmartare att i stället införa ett reseavdrag som bygger på hur långt man har att resa och oberoende av vilket sätt man väljer att resa. I dag gynnas biltrafik framför kollektivresor.
Utöver dessa finns en rad olika subventioner som går till att hålla oss kvar i ett beroende av fossila bränslen, och låter torv slippa betala koldioxidskatt. Miljontals kronor delas ut i sänkta koldioxidskatter till växthusnäringen. Hela listan hittar ni på vår hemsida.
Det behövs många åtgärder för att vi ska kunna rädda klimatet på jorden. En av de mest självklara vore att sluta subventionera det dåliga och i stället gynna det klimat-smarta. Annars blir talet om klimatpolitik bara munväder.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga