Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. februar 2008
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet, mp
Bodil Ceballos, riksdagsledamot i utrikesutskottet, mp

Utskriftvänlig
Regeringen satsar fossilt
Den borgerliga regeringen har skurit i anslagen till järnvägstrafiken vilket har lett till att 71 järnvägsprojekt skjutits fram eller lagts på is i brist på pengar.
Den borgerliga regeringen har skurit i anslagen till järnvägstrafiken vilket har lett till att 71 järnvägsprojekt skjutits fram eller lagts på is i brist på pengar.

Den borgerliga regeringen har skurit i anslagen till järnvägstrafiken vilket har lett till att 71 järnvägsprojekt skjutits fram eller lagts på is i brist på pengar.

Anslaget till underhåll är alldeles för lågt. SJ fortsätter att ha som enda uppdrag av sin ägare staten att lämna utdelning på insatt kapital, i stället för att få så många som möjligt att åka tåg. Och inte minst, den borgerliga regeringen fortsätter att satsa miljardbelopp på nya motorvägar som går stick i stäv med ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland i att minska sin klimatpåverkan.
Att i det läget kritisera den förra regeringen, tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, för att vara orealistiska och bygga luftslott är udda.
Vi frågar oss hur seriöst det är att lägga minst 25 miljarder kronor på en ny motorväg som Förbifart Stockholm.
Att i en region med goda förutsättningar för effektiv kollektivtrafik investera i nya motorvägar, i stället för att använda dessa miljarder till att satsa på järnvägar runtom i landet. Det är en gåta för oss. Det är verklighetsfrånvänt och gammalmodigt. Fossilt i dubbel bemärkelse, det vill säga både vad gäller bränsle och tänkande.
Den borgerliga regeringen vill använda sig av Offentlig Privat Samverkan (OPS) för att finansiera många av sina infrastrukturprojekt. Det är en form av finansiering som inte alltid gett goda erfarenheter. Praktexemplet på ett dåligt sådant är Arlandabanan där ett privat monopol gör det omöjligt att sänka priserna för lång tid framöver. I stället hänvisas flygresenärer som inte har tjocka plånböcker till bil eller buss. OPS kan ge skenet av att privata finansiärer går in och betalar en del av kostnaden men så är inte alltid fallet. Varje OPS måste övervägas noga och hänsyn tas till många parametrar. Då privata aktörer lånar ut pengar som staten sedan måste betala tillbaka höjs kapitalkostnaden jämfört med om staten lånar via Riksgälden som kan få låg ränta eftersom svenska staten ännu är mer kreditvärdig än privata entreprenörer.
Att skuldsätta staten för att bygga ut kapaciteten för det alla vet måste minska är ju inte särskilt fiffigt med tanke på vad skattepengar annars kan användas till.
Vi är glada över att den borgerliga Alliansen i Gävle sällar sig till skaran som vill satsa på mer järnvägar. Förslagen om dubbelspår till Furuvik, spår från hamnen till bergslagsbanan och elektrifiering av järnvägen till Gävle hamn är bra och klimatsmarta.
Det är mycket önskvärt att dessa lokala borgerliga förespråkare av järnväg uppvaktar sin egen regering i denna fråga, särskilt med hänvisning till att regeringen prioriterar nya motorvägar i Stockholm framför järnvägssatsningar runtom i landet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga