Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. februar 2008
Karin Svensson Smith och Birgitta Losman (mp).
Utskriftvänlig
Anders Källström urholkar förtroendet för näringslivet
Källström har gått på den myt som odlas även inom många politiska partier. Man tror att byte av bränsle är en tillräcklig lösning på transportpolitiska utmaningar.
Volvos initiativ att ta fram lastbilar som drivs med alternativa bränslen är väldigt bra. De kommer att fylla en viktig funktion på de sträckor där järnvägstransporter inte är möjligt.
Att på grundval av sådana projekt tro att det transportpolitiska problemet därmed är löst, som Anders Källström (BT 31/1), vd vid Västsvenska Industri- och Handelskammaren gör, är dock att vara aningen för optimistisk.
Källströms inställning till transportpolitiken riskerar att urholka det västsvenska näringslivets trovärdighet. Källström vill inte ställa om transportsystemet, han vill bara byta ut motorerna. Och det räcker dessvärre inte. Dagens ökande godstransporter på väg leder till trängsel, ohälsa och negativ miljöpåverkan. Vägtrafiken kommer dessutom aldrig ifrån det faktum att järnvägstransporter är extremt mycket mer energisnåla än vägtransporter och att de alltså ger miljövinster oavsett hur man genererar den el som förbrukas. Mängden biobränsle är dessutom begränsat.
Därför bör det långväga godset åka tåg, medan man på kortare sträckor, eller där spår saknas, med fördel nyttjar exempelvis Volvos nya lastbilar.
Källström har gått på den myt som odlas även inom många politiska partier. Man tror att byte av bränsle är en tillräcklig lösning på transportpolitiska utmaningar. Miljöpartiet ser i stället bränslefrågan som en del av lösningen. Andra viktiga åtgärder är:
µ kilometerskatt för lastbilar från 2011,
µ att regeringens kommande infrastrukturproposition innehåller kraftiga järnvägssatsningar,
µ öka underhållet på de mindre vägarna i exempelvis Sjuhärad,
µ smarta kombiterminaler i samarbete mellan kommuner, region och näringsliv,
µ underhåll och utveckling av industri/stickspår,
µ trängselavgifter i Göteborg som går till utbyggd kollektivtrafik.
Självklart bör vi använda icke-fossila bränslen. Men det är också viktigt att ställa krav på koldioxideffektivitet så att t ex palmolja och etanol gjord på spannmål undviks. Idag finns bättre alternativ på marknaden.
Om regeringen ger klartecken för att bygga Götalandsbanan och Västlänken i Göteborg blir transporterna effektivare. Satsningen ökar även möjligheterna att köra gods och lokal spårbunden trafik på gamla banan Borås-Göteborg. Avstår vi onödiga motorvägsprojekt räcker pengarna till lika säkra 2+1-vägar och till underhåll av mindre vägar, vilket är ett akut behov i stora delar av Sjuhärad.
"Att därför bygga en ny politik på gamla förhållanden leder fel", skriver Källström. Vad kan vara mer ålderdomligt än att tro att fler motorvägar leder till hållbara transporter? Vakna upp Källström och lyssna på de kloka företag som utvecklar godstransporter på järnväg i kombination med lastbilstransporter. Ett studiebesök i Falköpings Dryport rekommenderas varmt.
Miljöpartiet har stor respekt för att Sverige som exportland behöver ett modernt och effektivt transportsystem för att klara konkurrensen på en global marknad. Med miljöpartiets politik klarar vi både ekonomin och solidariteten med människor i andra länder.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga