Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. februar 2008
Karin Svensson Smith (mp)
Gunvor G Ericson (mp)

Utskriftvänlig
Lagstifta om alkolås i bilar!
Hur många fler ska dö innan regeringen anser att det är dags att göra något?
Under 2007 ökade antalet dödsoffer på vägarna och blev närmare 500 till
antalet. De som dör i trafiken förlorar i genomsnitt 33,5 år av sin återstående
livslängd. Trafikolyckor är enligt WHO den ledande dödsorsaken bland ungdomar
mellan 10 och 24 år. 42 procent av alla bilförare som dog i trafiken beräknas ha
haft alkohol i kroppen. Nästan hälften av dem som dömts för rattonykterhet och
väljer bort behandling kommer att dömas igen inom en fyraårsperiod.
Det finns få (om ens någon) helg då inte rattfylla skördar nya dödsoffer i
Sverige. Rattfylla leder till att tusentals människor varje år blir
rullstolsbundna eller allvarligt skadade på annat vis. Alkoholrelaterade
trafikolyckor leder till kostnader på minst åtta miljarder per år för
sjukhusvård, sjukpenning, produktionsbortfall med mera.
Mot denna bakgrund är det helt obegripligt att regeringen inte har för avsikt
att föreslå en generell lagstiftning om alkolås i bilar. Regeringen har enligt
uppgift ingen intention att gå vidare med den ansökan som den förra regeringen
lämnade till EU. Ansökan gällde ett undantag från de EU-gemensamma reglerna som
skulle medge Sverige att på försök stifta lag om att alkolås ska vara en
obligatorisk utrustning i alla bilar.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson har sagt att hon hellre vill låta
marknaden bestämma än att införa en tvingande lag.
Maria Larsson (kd) sa följande på folknykterhetens dag den 26/5 2006. Sedan
1998 har antalet rattfylleribrott fördubblats. Vi vet att en tredjedel av alla
dödsolyckor är alkoholrelaterade. Vid olyckor med dödlig utgång eller svåra
personskador har antalet rattfyllerimisstänkta förare ökat med nästan 50 procent
under de senaste fem åren. Mot bakgrund av dessa siffror är vi politiker
moraliskt förpliktade att agera. Avstår vi, blir vårt budskap att vi inte bryr
oss om alla de människor som dör och skadas i trafiken på grund av alkohol. Vi
kristdemokrater vill att alkolås ska bli obligatoriskt i alla bilar senast
2010.
Miljöpartiet instämmer till fullo i detta kloka uttalande.
Inför valet 2006 förklarade sex av sju riksdagspartier att de var för en
lagstiftning om alkolås skulle finnas i alla nya personbilar, lastbilar och
bussar. Enligt en undersökning från SCB (statistiska centralbyrån) anser två av
tre i Sverige att det ska finnas alkolås i alla bilar. NTF kräver att alkolås
ska bli obligatoriskt. Alliansens alkolåsstrategi -- rena blåsningen står det
i Motorföraren; MHF:s -- Motorförarnas Helnykterhetsorganisations tidning. Med
tanke på att Maria Larsson nu är folkhälsominister borde inget kunna hindra
regeringen från att förhindra ytterligare dödsoffer och skador till följd av
alkohol i trafiken.
Frågan om införande av alkolås är utredd.
Alkolås -- nyckel till nollvisionen SOU: 2005.72 och Öppna möjligheter med
alkolås SOU 2006:72 är remissbehandlade sedan länge. I utredningarna finns
förslag på EU-strategi, lagtexter och annat som behövs för att gå från ord till
handling.
Bilbälten är obligatoriska för att skydda dem som sitter i bilen vid en
eventuell olycka. Finessen med obligatoriska alkolås är att ingen ska riskera
att förolyckas eller skadas själv eller av att behöva möta en berusad förare.
Hur många fler ska dö innan regeringen anser att det är dags att göra något?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga