Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. februar 2008
Karin Svensson Smith, led (mp), riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Konkurrens ska vara rättvis
Regeringen saknar ambitioner att lösa klimatproblemen på riktigt. I budgetprop föreslår de att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn. Detta trots det uppenbara sambandet mellan vägtrafik och växthusgaser.
Ilmar Reepalu råder mig att satsa min kraft på att försöka övertyga regeringen om att investera mer i järnvägen.


Titta gärna i riksdagsprotokollen eller i mitt artikelarkiv - jag är en mycket flitig kritiker av regeringen som, trots goda statsfinanser, inte ger Banverket i uppdrag att fullfölja alla de projekt som vi beslutade om före valet.
Regeringen saknar ambitioner att lösa klimatproblemen på riktigt. I budgetpropositionen (prop 07/08:1, utg omr 22, sid 26) skriver man: Jämfört med de planer den tidigare regeringen fastställt innebär det att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn. Detta trots det uppenbara sambandet mellan vägtrafik och växthusgaser

Om klimatmålen ska nås måste kollektivtrafik ersätta ansenliga delar av den regionala biltrafiken. Men tågtrafiken måste också utgöra ett rimligt alternativ till inrikesflyget. Det är därför mp har opponerat sig mot regeringens beslut att försämra för SJs trafik. Jag håller med Konkurrensverket (i nr 3): vill [vi] inte se ett antal regionala tågmonopol som tar emot samhällsstöd, samtidigt som de ... försämrar förutsättningarna för en effektivt bedriven nationell och interregional tågtrafik.

För att en konkurrensutsättning av den nationella tågtrafiken ska bli meningsfylld krävs ledig bankapacitet i högtrafiktid samt att villkoren för marknadstillträde är tydliga och lika för alla. Jag antar att Konkurrensverket delar den uppfattningen. I dag är ingen av förutsättningarna uppfyllda. Stor-stadsområdenas spår är fyllda i högtrafiktid. SJ får inga bidrag, utan har ett utdelningskrav till sin ägare staten. Något utdelningskrav har inte den regionala tågtrafiken - den har däremot underskottstäckning och hälften av sina fordon betalda av statsbidrag.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga