Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. februar 2008
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Niclas Malmberg, kommunalråd Uppsala (mp)

Utskriftvänlig
Inget utrymme för mer flyg i Sverige
Klimatomställningen brådskar, och då har vi inte råd bygga in oss i klimatknäpp infrastruktur. De investeringar som görs ska stödja klimatomställningen - inte motverka den!
Inget transportslag i världen är så miljö- och klimatfientligt som flyget. I dag står det svenska flyget för närmare 30 procent av transportsektorns totala andel av svenska växthusgasutsläpp. Samtidigt fortsätter flygtrafiken bara att öka. Om inte utvecklingen bryts kommer flygets påverkan på klimatet att överstiga såväl lastbils- som personbilstrafiken. Detta är inte rimligt.
Flygets utveckling hänger i förs­ta hand samman med att transportslaget är ett skattefrälse. Hade bensin varit så lågt beskattad som flyg­bränsle skulle en liter 95-oktanig bensin kosta i runda slängar 4 kronor litern. Totalt subventioneras i dag svenskt flyg med 2 miljarder kronor genom att man und­kommer de miljöskatter som bilisterna i vårt land betalar. Att klimatvänliga transportmedel som tåget under sådana direkt konkurrensvidriga förhållanden ald­rig får verklig "luft under vingarna" är inte konstigt.
Menar vi allvar i klimatfrågan måste flyget vara med och betala för de miljökostnader man ger upphov till. Det rakaste skulle vara en klimatskatt på flygbränsle, men den lösning man fastnat för inom EU är i stället att införliva flyget i handel med utsläppsrätter. Oavsett vilket kommer det alltså att bli dyrare att flyga framöver - något som är helt nödvändigt av klimatskäl för att bryta nuvarande ökning av flygtrafiken.
I Uppsala Airs kalkyler räknar man dock med att flyget ska fortsätta att öka, så att man inte bara kan ta en miljon passagerare som i dag flyger från Skavsta, utan också inom en tioårsperiod locka till sig närmare en halv miljon nya passagerare om året. En rimlig utgångs­punkt borde dock vara att Sverige ska leva upp till de utsläppsminskningar man åtagit sig, och då finns ingen plats för ökad flygtrafik. Att ändå bygga nya flygplatser kan inte ses som annat än en mycket kortsiktig och dålig investering.
Nu är visserligen Ärna tänkt att finansieras med privat kapi­tal - även om erfarenheten från andra mindre flygplatser säger att det inte sällan slutar med att kommunen skjuter till pengar ändå när ekonomin börjar knaka. Men lek med tanken att detta kapi­tal i stället hade investerats i till exempel vindkraft, biogasproduktion, solvärme?
Klimatomställningen brådskar, och då har vi inte råd bygga in oss i klimatknäpp infrastruktur. Tvärtom måste de investeringar som görs stödja klimatomställningen - inte motverka den!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga