Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. februar 2008
Karin Svensson Smith (mp),
ledamot i riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Satsa vägmiljarderna på kollektivtrafiken
Man kan inte få människor att äta mindre hamburgare genom att öppna hamburgerrestauranger och man kan inte nå klimatmålen genom att bygga motorvägar.
En fråga som många människor nu ställer sig inför klimathotet är ?Vad kan jag göra??. För de som bor i Stockholm är dock svaret mycket enklare än för de som bor på andra håll.

Klimatfrågan i Stockholm handlar nämligen i stort sett bara om en enda sak och det är den motorväg som de borgerliga partierna vill bygga under namnet ?Förbifart Stockholm?. Byggs den vägen så ökar biltrafiken och stockholmarnas utsläpp av koldioxid mer än vad någon annan åtgärd minskar dem.

Om man å andra sidan stoppar motorvägen kan de 25 miljarder som den skulle ha kostat istället investeras i bättre kollektivtrafik. Svårare än så är det inte.

Valet står mellan att ta miljöfrågan på allvar, vilket i detta fall är tämligen enkelt, eller att slänga ut extrema mängder pengar på att göra den värre. Och vem vill betala för att bli en miljöbov?

De beräkningar som finns visar att 75% av trafiken på leden kommer att ha start och/eller mål i innerstaden. Motorvägen kommer alltså att till största delen bidra till ökad belastning på det begränsade trafikutrymme som finns innanför tullarna. Förutom miljöproblemen riskerar alltså trängseln också att öka.

Att bygga fler infartsvägar till stadens få gator ger bara två möjliga utfall: Antingen börjar vi riva hus inne i staden för att ge plats för de nya bilarna, eller så ökar trängseln.

Den sanning som trängselavgifterna avslöjade är dock att mängden biltrafik inte är en given storhet. Den ökar eller minskar som följd av en mängd enskilda beslut hos invånarna och dessa beslut i sin tur påverkas av kostnader och tillgänglighet.

När södra länken byggdes ledde det till en snabb ökning av biltrafiken. Detsamma kommer att ske om man bygger den nya motorvägen.

Så för Stockholmarna är det alltså enkelt att vara klimatvänner. Det är bara att vägra låta politikerna betala 25 miljarder för en ny motorväg som ökar utsläppen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga