Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. februar 2008
ULF HOLM, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott
KARIN SVENSSON SMITH, ledamot i riksdagens trafikutskott
MIKAELA VALTERSSON, ledamot i riksdagens finansutskott

Utskriftvänlig
Miljöpartiets syn på arbetslivet måste vidgas
Miljöpartiet måste bli bättre på frågor kring arbetsmiljö, jämställdhet på arbetsplatser, arbetsrätt och arbetstid. Dessutom måste arbetslivets påverkan på samhällsekonomin diskuteras.
Det slår aldrig fel. Varje gång miljöpartister pratar arbete så dras frågan snabbt till att handla om kortare arbetstid. Det är synd. För ett arbete innebär så mycket mer än hur många timmar det omfattar. Det handlar om arbetsmiljö, behovet av jämställdhet i arbetslivet, arbetsrätt, när arbetet ska utföras och inte minst arbetets påverkan på samhällsekonomin.

Frånvaron av en debatt i partiet kring dessa frågor har inneburit att de flesta i samhället, också bland våra egna medlemmar, inte har en susning om vår politik i dessa frågor. Tvärtom minns vi valrörelsen 2006 och frågorna från flera som var intresserade av Miljöpartiet, men undrade om vi brydde oss om att arbetslösa skulle få jobb ? "för ni vill ju ändå inte att folk arbetar" och "ni är ju bara ett ledighetsparti".

Vi anser att mp måste utveckla och bredda partiets politik inom området arbetsliv. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden för de 4 550 000 personer som har ett jobb och för de 274 000 personer som inte har ett jobb och som gör allt för att få ett. Vi kan inte blunda för att personer som ofrivilligt är utan arbete mår dåligt psykiskt och har klart sämre ekonomiska förhållanden än de som har arbete, vilket all forskning visar.

Vi måste ta krafttag för att få ett arbetsliv som har en bra arbetsmiljö där folk inte sliter ut axlar, rygg och handleder, inandas farliga ämnen eller råkar ut för olyckor. Vi måste utveckla vår politik för hur arbetsrätten ska fungera kring till exempel otrygga anställningar och strejkrätt. Vi måste ha ett svar på frågor som på vilka nivåer vi vill att a-kassan och den fackliga avgiften bör ligga och om a-kassan ska göras obligatorisk för alla eller inte.

Vi tror också att vi måste diskutera frågan om arbetstidsförkortning. Efter att fackförbundet Handels övergett sitt krav på sex timmars arbetsdag så står Miljöpartiet nu ensamma med vänstern om detta krav. Dock ska vänsterns kongress senare i år ha en diskussion om att justera inställningen till arbetstid. De flesta människor tycker det är bra och viktigt att jobba och hundratusentals kvinnor kräver rätt till heltid. För många är inte heller heltid lika med 40 timmar i veckan, eftersom heltid enligt flera kollektivavtal idag innebär färre timmar.

Om samhället ska ha råd att ge det ökande antalet äldre en värdig ålderdom krävs stora skattefinansierade utgifter, alternativt att den obetalda omsorgen expanderar kraftigt. Det senare riskerar att bli en stor kvinnofälla. Redan idag är det många kvinnor som går ner i arbetstid för att sköta sina föräldrar eller svärföräldrar, medan ytterst få män gör samma sak. Vad betyder denna utveckling för mp? Ska vi lyfta fram individens rätt att själv bestämma arbetstid eller kanske till och med överge eller flytta fram kravet på sänkt arbetstid?

Vi är förvånade över att så många, till och med bland våra egna medlemmar, inte har förstått att Miljöpartiets skuggbudget i riksdagen bygger på en arbetslinje utan sänkt arbetstid. Hur skulle vi annars ha råd med reformer som en verklig klimatomställning med enorma satsningar på utbyggd järnväg? Hur skulle vi annars ha råd med renoveringar för att bland annat spara energi i bostäderna i miljonområdena, hur skulle vi ha råd med bra kvalitet i vård, skola och omsorg och hur skulle vi ta ansvar för dem som mest behöver samhällets stöd? Ska vi ha råd med dessa stora satsningar som Miljöpartiet vill göra för ett klimatanpassat och solidariskt samhälle måste alla hjälpa till utifrån förmåga. Vem ska annars utföra jobbet och vem ska betala?

Vi hoppas att Miljöpartiet kan ha en ordentlig diskussion kring frågan om arbetslivet. Vi tror att Miljöpartiet måste vidga perspektivet och få ett nytänk i våra politiska krav i arbetslivsfrågor inför valet 2010.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga