Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. marts 2008
Peter Eriksson, Språkrör miljöpartiet
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot miljöpartiet

Utskriftvänlig
Järnvägar är svaret på klimatförändringarna
Under de åtta till tio år vi har på oss att hejda klimatförändringarna måste Sverige satsa stenhårt på klimatsmarta alternativ.
Klimatet är ingen förhandlingspart vi kan kompromissa med från år till år.Klimatförändringarna är absoluta.&;Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att Klimatberedningens förslag om en satsning på järnvägen är orealistisk. Det tycker inte vi.
Realism handlar om att våga möta utmaningar och finna lösningar på dessa.
Klimatberedningens förslag om en järnvägssatsning är ett viktigt steg på vägen i klimatutmaningen. Att regeringens främste företrädare inte tar förslaget på allvar tyder på att regeringens klimatpolitik innehåller mer prat än faktiskt innehåll.
Klimatförändringarna äger redan rum här och nu. Vi har inte tid att vänta. Vi har åtta till tio år på oss att vända utvecklingen, innan den globala uppvärmningen riskerar att bli ohejdbar.
Klimatet är ingen förhandlingspart vi kan kompromissa med från år till år. Klimatförändringarna är absoluta.
Det finns en positiv utveckling som regeringen bör ta fasta på, allt fler väljer att resa inrikes med tåg istället för flyg. Inrikesflyget minskade med tre procent under 2007. Detta visar på en tydlig utveckling där behovet av investeringar i järnväg är akut.
Samtidigt kommer dock ny statistik som visar att transporterna med lastbil fortsätter att öka kraftigt.
Trafiken med tunga lastbilar har enligt Vägverket ökat med 5,5 procent under 2007 jämfört med året innan, vilket är en ovanligt stor ökning. Även utrikesflyget ökar kraftigt.
Denna utveckling är oacceptabel. Klimatfrågan måste vara den överordnade prioriteringen för trafiken.
Banverket räknar med att det räcker med 50 miljarder kronor för att öka kapaciteten med 50 procent i hela Sveriges järnvägsnät till 2020.
Den summan kan jämföras med regeringens utbyggnad av vägar, där enbart Förbifart Stockholm skulle kosta minst 25 miljarder kronor. Samtidigt som den leder till ökad trafik och större klimatpåverkan.
Frågan är vad som egentligen är orealistiskt. Att lägga 50 miljarder på en utbyggnad av järnvägen eller att höja koldioxidskatterna utan att skapa ett klimatsmart alternativ?
När koldioxidskatten höjs kommer fler människor att efterfråga järnvägstransporter. Järnvägen behövs också för att ta hand om godstrafiken som måste flytta från lastbil till räls.
Eller är regeringens budskap att människor ska stanna hemma eller att varorna som i dag går på vägar inte ska transporteras?
Infrastrukturinvesteringar i järnvägar tar många år att genomföra. Just därför är det avgörande att regeringen beslutar om offensiva satsningar på järnvägen nu, och inte skjuter dessa nödvändiga investeringar på framtiden.
Under de åtta till tio år vi har på oss att hejda klimatförändringarna måste Sverige satsa stenhårt på klimatsmarta alternativ. I det perspektivet är Klimatberedningens förslag högst realistiskt.
Att Reinfeldt inte tar Klimatberedningens förslag på allvar rimmar illa med att Sverige ska "gå längre" och "fortsätta ha ledartröja" i klimatsammanhang.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga