Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. marts 2008
KARIN SVENSSON SMITH (MP), Riksdagsledamot
BRUNO TOFTGÅRD (mp) & ROGER ORWÉN (mp), fullmäktigeledamöter i Halmstad

Utskriftvänlig
Investera klimatsmart
Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Därför är det avgörande att inte lägga en enda krona till på klimatfientliga investeringar.
Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Behovet av ett klimatsmart samhälle ökar. Investeringarna som i dag görs i infrastruktur och byggnader påverkar inte bara utvecklingen nu, utan ger också förutsättningarna för hur samhället och utsläppen utvecklas i lång tid framöver. Nya vägar innebär en satsning på lastbilar och bilism, även för våra barn och barnbarn. Därför är det avgörande att inte lägga en enda krona till på klimatfientliga investeringar. I stället krävs offensiva klimatsmarta satsningar. Det handlar till exempel om järnvägar, energisnåla hus, förnybar energi och stadsplanering för minskat transportberoende.

Tyvärr planeras fortfarande större och mindre klimatskadliga projekt. Regeringen står bakom flera, bland annat motorvägsprojektet Förbifart Stockholm för 25 miljarder. Det viktigaste exemplet på felaktiga investeringar i Halmstads kommun är planerna på en ny infart från söder till hamnen samt den s.k. hamnleden med ny vägförbindelse över/under Nissan. Dessa investeringar är både skadliga och onödiga om man betänker att vi inom en nära framtid kommer att radikalt behöva omstrukturera trafikapparaten. Det är inte heller långsiktigt hållbart att behålla Halmstads flygplats. Idag står det svenska flyget för närmare 30 % av transportsektorns totala andel av svenska växthusgasutsläpp. Samtidigt fortsätter flygtrafiken bara att öka. Om inte utvecklingen bryts kommer flygets påverkan på klimatet att överstiga såväl lastbils- som personbilstrafiken. För övrigt gick driften av Halmstads flygplats med ca 10 Mkr i förlust under 2007. Vi har därför nyligen motionerat till kommunfullmäktige om att Halmstads kommun avvecklar sitt åtagande i flygplatsen.

De resurser som frigörs när Södra Infarten, Hamnleden och flygplatsen slopas behövs för smartare och mer långsiktiga investeringar. Några exempel:

nGynna järnvägstrafiken. Det ska vara enkelt, smidigt och billigt att transportera både människor och gods på järnväg och en självklarhet att välja tåg. Ett nytt resecentrum i Halmstad måste byggas snarast.

nÖka kapaciteten i kollektivtrafiken och gör det billigare att använda den. Staden kan planeras så att det som behövs i vardagen kan nås med gång, cykel eller kollektivtrafik.

nUnderlätta för utbyggnad av vindkraft och andra förnyelsebara energikällor genom god planering.

nEn satsning på biogas ger dubbel klimatvinst. Fordonsgas kan göras av matavfall, gödsel och avloppsslam. Gödsel släpper annars ut metan, som en mycket potent växthusgas.

nAlla nya hus skall vara s k passivhus eller motsvarande, dvs kräva ingen eller mycket låg insats av köpt energi för uppvärmning. Även i befintliga bostäder finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga