Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. marts 2008
Sven Bergström (c)
Karin Svensson Smith (mp)
Ledamöter, riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Vi måste ge bussen fördelar framför bilen
Satsningar på kollektivtrafik är avgörande för att åstadkomma de förändringar av människors sätt att färdas som vårt klimat behöver.
Satsningar på kollektivtrafik är avgörande för att åstadkomma de förändringar av människors sätt att färdas som vårt klimat behöver. Denna Klimatberedningens syn delar vi och gläds därför åt offensiven för mer kollektivtrafik som allt flera talar om. Bussbranschens Miljöfördel bussen är ett gott exempel.
Trenden att kollektivtrafikens andel av trafiken minskar måste brytas. Att anlägga järnvägsspår tar tid och det går inte att göra överallt. För att minska utsläppen av växthusgaser tillräckligt snabbt måste vi därför samtidigt satsa på ökad busstrafik. Vägarna och gatorna bussen behöver finns ju redan. Vågar vi politiker gynna bussen framför bilen och få fler att välja kollektivtrafiken kan vi nå både de nationella klimatmålen och EUs mål för minskning av koldioxidutsläpp.

Den allra största potentialen för att till år 2020 fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, från 20 till 40 procent, finns inom samt mellan de medelstora och stora städerna. Men för att denna fullt realistiska målsättning ska kunna bli möjlig att uppnå krävs att kollektivtrafikens konkurrensförmåga prioriteras.

* Ge bussen grönt ljus genom separata körfält och genom att trafikljusen alltid ger bussen företräde framför bilen.

* Ge bussen företräde framför bilen i fysisk planlagstiftning, inte minst vid byggande av hållplatser och terminaler.

* För att de företag som i dag kör bussar och tåg i kollektivtrafiken ska locka fler att resa måste det vara lönsamt att driva buss- och tågtrafik.

Under flera år har kollektivtrafiken paradoxalt nog fått allt tuffare villkor. Vid förändringar av skatter och avgifter för transportsektorn är det därför väsentligt att kollektivtrafiken inte förfördelas.

Politiska beslut som gynnar bussen, både i gatuutrymmet och via de ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafik, är nödvändiga för att kunna erbjuda täta, snabba och tillförlitliga alternativ till bilen.

Risken för att skadas eller omkomma i trafiken när man reser kollektivt är mycket liten jämfört med andra sätt att färdas. Ökad kollektivtrafikandel är därför även ett verktyg för att nå nollvisionen.

Som politiker har vi ett ansvar att våga välja för framtiden. Att prioritera buss och tåg framför bilen är ett sådant val. På så vis underlättas för en hållbar utveckling i ekonomisk, ekologisk och social mening.

Vi vill uppmana till en diskussion om hur vi med enkla och kostnadseffektiva politiska beslut kan gynna bussen framför bilen där förutsättningar för kollektivtrafik finns!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga