Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. marts 2008
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Flyget måste bära sina miljökostnader
Det är inte rationellt att andra transportslag ska bära sina klimatkostnader samtidigt som flyget är ett skattefrälse
Om vi ska lösa klimatproblemen så måste det ske utifrån en debatt som utgår från korrekta fakta. Flyget är, som Terpstra så riktigt påpekar, för närvarande en liten del av utsläppen. Om man delar upp de samlade utsläppen så får man en rad sådana ganska små siffror. Sveriges klimatpåverkan är någon procent, transporterna av mineralvatten från Frankrike till Japan är inte ens tiondelar av en procent, den stadsjeep en enskild individ köper är inte ens en miljondels procent och så vidare. På sådana grunder kan man alltså avföra i princip alla insatser mot klimatpåverkan utifrån deras obetydliga relativa storlek. Resonemanget leder till icke-handling.

Jämfört med många andra områden står flyget för en stor andel av utsläppen och denna andel är med dagens prognoser hastigt stigande. De flesta länder laborerar fortfarande med en ökning av flyget med 100-200 procent under det närmsta decenniet. Så det finns inte i själva storleken på utsläppen några rationella skäl för att flyget inte ska ha åtminstone samma priser på sina utsläpp som andra utsläppskällor.

Terpstras menar att flyget borde ha en gynnad ställning när det gäller utsläppsrätt/priser eftersom flyget utgör en central förutsättning för internationella kontakter. Jag är positiv till själva värderingen av internationella kontakter. Mp kräver inte förbud mot flygresor. Men det är inte rationellt att andra transportslag ska bära sina klimatkostnader samtidigt som flyget är ett skattefrälse. För personbilar finns biogas och andra tekniker som är godtagbara utifrån klimat och andra perspektiv. Ersättning för fossilt flygbränsle lyser med sin frånvaro.

Flyget kommer att tvingas minska i omfattning. Korta resor kommer exempelvis att försvinna nästan helt och ersättas med snabbtåg. Det kommer inte att vara möjligt i framtiden för Europas medelklass att åka till Thailand två gånger om året. I valet mellan styrmedel som gör flygresor dyrare och styrmedel som enbart drabbar industri och jobb är det nog ekonomiskt klokast att i någon mån välja det förra. Mp har exempelvis arbetat för att flyget ska ha en flygskatt (helst på bränslet) och senare eventuellt en handel med utsläppsrätter, men då i en egen bubbla. Det inte är ekonomiskt sunt att vi ska flyga upp de utsläppsrätter industrin behöver. Regeringens/EUs linje ge inte tillräckliga klimatincitament för flyget, men riskerar att flytta industri från Europa till låglöneländer. Denna förändring ger ingen bra klimateffekt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga