Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. april 2008
Karin Svensson Smith,
Utskriftvänlig
Kilometerskatt ger smarta transporter
Potentialen för klimatsmarta transporter kommer inte att utnyttjas om det är billigare att fortsätta att bara använda lastbilstransporter. Kilometerskatten för lastbilar är ett avgörande klimatredskap.
Carina Nilsson från Sveriges åkeriföretag argumenterar mot en kilometerskatt (DI 5/3). Klimatförändringarna oroar i hela världen. Människor i låglänta områden tvingas fly från de områden som drabbas av översvämningar. Klimatgränsen i Sverige rör sig för närvarande norrut med en hastighet av en meter i timmen. Den klimatpåverkan som ökningen av fossilbränsledriven trafik medför är inte acceptabel.

Enligt Vägverket ledde trafikökning samt ökad vikt och last på lastbilar till ytterligare 660 000 ton koldioxid under 2007. Det är för billigt att transportera gods på väg. Per kilometer kostar det mindre att åka med en 40-tons lastbil jämfört med att åka taxi. Förutom klimatpåverkan leder den stora lastbilsvolymen till vägslitage, trängsel, buller och fler olyckor. Det är därför kilometerskatt har införts i Schweiz Tyskland, Österrike och Tjeckien. Flera andra länder, däribland Nederländerna, har beslutat att införa kilometerskatt.

Carina Nilsson anser att det behövs fokus på bränsleeffektivitet. Det just det som är poängen med en kilometerskatt - den kan leda till en effektivisering av godstrafiken och en ökad andel transporter som kombinerar väg, järnväg och sjöfart. Carina Nilsson bör lyssna på sina branschkolleger från Green Cargo, Schenker och Sjöfartsforum när de vittnar om den intermodala trafikens potential.
För att nå klimatmålen krävs investeringar i form av omlastningsterminaler, förbigångs- och dubbelspår. Mycket kan göras redan i dag. Vattnet och hamnarna som infrastruktur finns klara att använda. I andra delar av Europa satsas på de inre vattenvägarna. Sverige har Europas längsta kuststräcka och över 50 hamnar. Även om det är trångt i storstadsområdena kan järnvägen ta emot mer gods. Jämfört med andra europeiska länder har vi goda förutsättningar för en övergång till ökad andel kombitransporter. Potentialen för klimatsmarta transporter kommer dock inte att utnyttjas om det är billigare att fortsätta att bara använda fossilbränsledrivna transporter. Kilometerskatten för lastbilar är ett avgörande klimatredskap. Därför har alla partier enats i klimatberedningen om att kilometerskatt bör införas i Sverige senast 2011. Det är inte en dag för sent.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga