Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. april 2008
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot trafikutskottet
Sverker Ottosson, Lokalt språkrör för mp-Sundsvall

Utskriftvänlig
Alliansens klimatpolitik räcker inte
Det räcker inte med att prata om
klimatfrågan, man måste våga agera också.
Centerpartiets Claes Västerteg och Birgitta Sellén skriver om den
borgerliga klimatpolitiken i ST den 3 april och angriper oss för att bygga
luftslott. Det är olyckligt om den här debatten skulle urarta till
pajkastning så låt oss till att börja med uttrycka vår glädje över att det
nu börjar hända något, debatten har pågått i många år nu innan frågan till
slut har lyckats nå över ytan i det politiska samtalet och bli synlig för
alla. Och nu är det bråttom, vi har kanske ett decennium på oss att minska
våra utsläpp.
Det finns några väldigt konkreta problem med den borgerliga
klimatpolitiken som vi måste lyfta fram här. Vår förhoppning är att dessa
ska kunna diskuteras seriöst så att vi kan få en debatt om allt som måste
diskuteras.
Om vi tar de utsläpp som vi kan påverka relativt lätt så ger flyget
mest miljöskador följt av transporter och biltrafik. Buss ger givetvis
utsläpp, men är bättre än bil eftersom energin används effektivare. Allra
bäst är tåg som ger extremt låga utsläpp.
Problemet för borgarna är att man inte vill göra något åt flyget alls.
Ändå står det för 30 procent av transportsektorns utsläpp för att
förflytta en relativt liten mängd människor Idag finns det diskussioner
inom EU om att föra in flyget i handeln med utsläppsrätter, men detta är
bara ett förslag. Tills vidare betalar flyget noll kronor för sin
miljöpåverkan.
Det förslag vi hade lagt om flygskatt (där norra Sverige av naturliga
skäl hade undantag) har borgarna skrotat. Istället fortsätter man dessutom
med att subventionera olönsamma flygplatser. Vi anser att flyg bara är
nödvändigt för transporter till och från norra Sverige, att människor
flyger mellan Stockholm och Göteborg där tåget går lika snabbt är helt fel.
Tåget är det energimässigt billigaste sättet att transportera både
människor och varor. Tåget är energisnålt och går dessutom på el som kan
framställas utan utsläpp. Men idag är spåren i Sverige överfulla och
borgarna har dragit ner på anslagen så att dussintals spårprojekt har
blivit utan pengar och fått skjutas på framtiden. Istället vill de använda
25 miljarder på en svindyr lokal liten motorvägssnutt i tunnel ett par
kilometer från Stockholms city. De vill anslå gigantiska belopp för att
öka biltrafiken i det område som har bäst kollektivtrafik i hela landet!
Klimatberedningen enade sig om att en ökning av kapaciteten med 50
procent i hela Sveriges järnvägsnät till 2020 är nödvändig för att nå
klimatmålen.
Några exempel på investeringar som Banverket samtidigt tvingats att
avstå från i Västernorrland är:
* Järnvägen Sundsvall-Härnösand, idag 15 km längre än väg E 4 mellan
städerna. Miljöpartiet anser att sträckan bör rätas ut så snart som
möjligt för att möjliggöra snabbare trafik.
* Mittbanan som behöver rustas upp eftersom Västernorrland-Jämtland
alltmer knyts ihop till en gemensam region. En flaskhals är den tio mil
långa sträckan mellan Ånge och Sundsvall som inte medger de farter som
tåget kan köra.
* Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele behöver uppgraderas för att
kunna ta emot den tunga godstrafiken och ha acceptabla restider för de
interregionala persontågen. En sådan upprustning ger mer flexibilitet i
tågsystemet genom att till exempel godståg lätt kan slussas mellan
stambanan och den nya kustbanan och behövs om sträckan ska börja användas
i större skala för att slussa virket ner mot industrier vid kusten
Transporterna på väg måste minska om vi ska nå klimatmålen, ändå ökade
de med 5,5% förra året. Det bästa sättet att transportera gods är genom
att kombinera båt, tåg och lastbil, att köra tunga lastbilar sliter
dessutom enormt på vägnätet. Alla aktörer med sakkunskap är överens om att
vi måste få en kilometerskatt på tunga fordon för att föra över
transporter på järnväg och sjöfart, men säger borgarna ja till detta?
Märkligt nog inte.
Det är som sagt glädjande att de borgerliga partierna nu i alla fall
vill visa god vilja i klimatarbetet, men man måste också våga ta tag i de
svåra frågorna för att nå ända fram. Det räcker inte med att prata om
klimatfrågan, man måste våga agera också.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga