Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. august 2008
Karin Svensson Smith
Ledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
I princip är allt flyg söder om Sundsvall onödigt
Transportsektorn som helhet står för 20 miljoner ton koldioxid, det är 40% av Sveriges utsläpp. De tranportsslag uteslutande eller till stor del drivs med fossila drivmedel måste minska kraftigt för att klimatmålen ska uppnås.
Svar på Lars Cornells insändare, Västerviks-Tidningen den 8 augusti.

Det förekommer en hel del konstig argumentation i spåren av
klimatdebatten. I artikeln i Västerviks-Tidningen försöker Lars
Cornell angripa miljöpartiets trovärdighet genom att föra fram två
påståenden som han hänger fram utan sammanhang. Det är för det första
att flygets energieffektivitet per kilometer och passagerare är
jämförbara med tågets, dels att ingrepp mot lastbilstrafiken
"förmodligen" inte minskar några koldioxidutsläpp.

När det gäller flyget så finns det tre faktorer som Cornell inte
nämner. Den första är att flygets klimatpåverkan är i genomsnitt tre
gånger så stor som koldioxideffekten på marken. Detta eftersom flyget
också ger upphov till andra gaser än koldioxid och eftersom flyget
befinner sig just på hög höjd. Det går alltså inte att bara mäta den
koldioxid ett flygplan ger upphov till och jämföra med utsläppen från
en bil eller ett kolkraftverk.

Det andra är att vi flyger längre sträckor än vi åker tåg och att vi
gör det i relativt sett mindre angelägna ärenden. Vi måste minska på
massturismen kors och tvärs över jorden helt enkelt för att utsläppen
blir för stora i förhållande till den nytta dessa resor gör. Det är av
den anledningen vi inte vill att flyget och industrin ska ingå i samma
handel med utsläppsrätter eftersom vi inte bör flyga på semester för
de utsläppsrätter vi behöver till industrin.

Det tredje är att det mycket av flyget inom Sverige sker med halv-
eller heltomma flygplan till och från små orter. Detta beror på att
många små städer subventionerar sitt flyg med stora summor. I
realiteten är i princip allt flyg söder om Sundsvall onödigt. Det är
bara flyg till och från Norrland och Gotland som ger en tidsvinst som
motiverar kostnaden i pengar och för miljön.

Slutligen: Lastbilstrafiken står för nästan hela ökningen av
koldioxidutsläpp inom transportsektorn. Samtidigt har inte mängden
transporterat gods ökat. En av orsakerna till detta är att priset på
transporter är så lågt att lastbilarna i princip används som rullande
lager.

Transportsektorn som helhet står för 20 miljoner ton koldioxid, det är
40% av Sveriges utsläpp. Ändå finns det människor som är beredda att
säga om varje bil, varje lastbil och varje flygplan att inte just den
ska behöva minska sina utsläpp. Om alla människor i väst resonerar så,
så kommer utsläppen att fortsätta att öka. Det vi kan göra är att
försöka utforma regler, ekonomiska styrmedel och lagar som låter
marknaden styra minskningarna dit där de är effektivast.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga