Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. august 2008
Karin Svensson Smith (mp) trafikpolitiks talesperson
Sture Grönblad (mp) Skövde

Utskriftvänlig
Höghastighetståg
Utsläppen av koldioxid från transportsektorn är ett av de stora miljöproblemen i vår tid. 40% Sveriges samlade utsläpp, 20 miljoner ton, står transportsektorn för
Thomas Morell från åkeribranschen är en man med en viss begåvning för retorik, men han är dessvärre dåligt utrustad med argument. I den debattartikel i SKL där han skriver om miljöpartiets trafikpolitik så ägnar han sig mer åt att försöka misstänkliggöra våra avsikter än att faktiskt handskas med det vi säger.

Till att börja med vill vi dock påpeka att Morells syfte är gott. Han oroar sig för sin bransch och för sitt jobb och det är kanske förståeligt att man i en sådan situation blir en aning ivrig ibland. Han har ju också rätt i en del av det han skriver, det kommer fortfarande i framtiden att behövas lastbilstransporter, framförallt på kortare sträckor. Det är vare sig möjligt eller önskvärt att dra fram järnvägsspår överallt, inte minst av ekonomiska skäl, och hamnar för godstrafik finns av naturliga skäl bara vid vattnet.

Utsläppen av koldioxid från transportsektorn är dock, och här håller säkert Morell med oss, ett av de stora miljöproblemen i vår tid. 40% Sveriges samlade utsläpp, 20 miljoner ton, står transportsektorn för och lastbilstrafiken har ökat sin andel av utsläppen de senaste åren. Att utsläppen skulle ha minskat med 97%, som Morell säger, gäller inte koldioxiden, utan svavel.

Samtidigt som utsläppen från lastbilarna är höga gör brist på kapacitet att det inte finns plats för alla de som skulle vilja transportera sitt gods på järnvägen. Att järnvägen är en viktig del av lösningen beror dels på att det är lättare att köra järnväg på olika bränslen, man kan ju göra el av allt, men det är också ett grundläggande fysikaliskt faktum att järnvägen är energisnålare eftersom det kräver mindre energi att dra ett järnvägshjul över räls än ett däck över asfalt.

Det intressanta är att mängden gods som transporteras på lastbil inte har ökat de senaste 20 åren utan det är längden på transporterna som har ökat. Sedan 2003 har antalet körda kilometer inom landet ökat med 16%. Allt som vi transporterar idag behöver kanske inte transporteras. Fler saker kan tillverkas närmare köparna. Att vi äter glass gjord i Italien och bröd bakat i Tyskland visar att transporterna generellt sett är för billiga. Det är ofta inte mycket dyrare att köra varor på lastbil än att ha dem i ett lager.

Vi måste använda sunt förnuft när klimatproblemen ska lösas. Det går inte att låsa sig vid en enda lösning, utan det vi kan göra är att utforma investeringar, regelverk och ekonomiska styrmedel så att marknaden kan styra omställningen på effektivast möjliga vis. Det finns säkert inte ett enda bränsle eller ett enda energislag som kan ersätta oljan. Det finns heller inte ett enda transportslag som kan ersätta lastbilar och detta kan inte heller ske överallt.

Men vi måste ta problemet på allvar och vi måste agera nu.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga